Hoppa till huvudinnehåll
 
test

En mångfald av villkor och förutsättningar

Utgivningsdatum:
Sidor: 96

En mångfald av villkor och förutsättningar

En fördjupad uppföljning av det civila samhällets villkor

Årets rapport belyser utvecklingen av ideella föreningars villkor över tid och deras resonemang om villkoren. Den bygger på enkätundersökningar mellan 2012 och 2018 och intervjuer med ett tjugotal ideella föreningar. Resultaten visar att förutsättningarna har varit stabila och att de flesta föreningar har goda villkor. På kort tid har dock det civila samhällets förutsättningar förändrats kraftigt på grund av coronpandemin. Många föreningar vittnar om inställd verksamhet, minskade intäkter och en oro för framtiden. I slutet av rapporten finns en nulägesanalys om det civila samhället och coronapandemin.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: