Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen

eu_loggor_start_webb_2
MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

Stora skillnader i hur unga har det på sin fritid

Bara varannan ung person med funktionsnedsättning och varannan ung tjej med utländsk bakgrund är nöjda med sin fritid. En av tre i åldern 16–25 har avstått från fritidsaktiviteter för att det är för dyrt eller att det är för svårt att ta sig till aktiviteten.

Starka budskap från unga inför EU:s ungdomskonferens

”EU måste se till att ungdomar är sysselsatta. EU måste jobba med att stoppa inflationen. Mer billig och grön energi behövs. Det är viktigt att EU arbetar för fred i hela världen – vi vill inte ha fler världskrig!” Det här är några av de budskap som svenska unga delar med sig av inför EU:s ungdomskonferens i Växjö 20–22 mars.

Digitala signaturer inom EU:s ungdomsprogram möjligt

Nu går det att signera dokument digitalt inom EU-programmen på MUCF. Digital signering av dokument gör det lättare att arbeta med internationella samarbeten, påskyndar ärendehantering markant och ökar spårbarheten och rättssäkerheten, både för våra projektägare och oss som myndighet.
Visa alla nyheter

Nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: