Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen
Erasmus+   Europeiska solidaritetskåren

MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

EU-bidragen är öppna för ansökningar

Alla de bidrag som MUCF handlägger inom EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är nu öppna för att ta emot nya ansökningar. Deadline att skicka in ansökan är 1 oktober 2024.

Drygt 19 miljoner kronor till civilsamhället för volontärsamordning

15 organisationer får nu bidrag för att stärka möjligheterna för frivilliga att engagera sig ideellt.

35 miljoner i projektbidrag till civilsamhället - stort söktryck visar på behoven

I år har 234 civilsamhällesorganisationer sökt mer än 209 miljoner kronor totalt och det är 43 av 260 projektansökningar som kunnat beviljas medel.
Visa alla nyheter

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev
Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: