Hoppa till huvudinnehåll
 

Med fokus på unga och civilsamhället

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen
Erasmus+   Europeiska solidaritetskåren

MUCF

Civilsamhällespolitik

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Arbetet ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer.

Ungdomspolitik

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället.

Nyheter

Frågor och svar med anledning medias rapportering i samband med MUCF:s bidragsgivning till Romska ungdomsförbundet och Romska Kulturcentret i Malmö

MUCF fick 2022 extra resurser av regeringen för att utveckla kontrollerna vid bidragsgivning och kan nu arbeta mer riskbaserat vid handläggning av ärenden.

MUCF-dagarna 2023: Ingen ung utanför – ledare och experter om att bryta utanförskap

Under MUCF-dagarna 2023: Ingen ung utanför, samlades ledare, forskare och praktiker från hela landet för att dela med sig kunskap och samtala om ungas utanförskap. Ett särskilt fokus låg på de 140 000 unga som varken arbetar eller studerar.

Snart dags att söka EU-bidrag - programhandledningar för 2024 ute

Programhandledningarna för EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren för 2024 är nu publicerade. Inom Europeiska solidaritetskåren kan man redan nu söka om bidrag för solidaritets- och volontärprojekt. Snart öppnar även Erasmus+ ansökningarna.
Visa alla nyheter

Nyhetsbrev

Prenumerera på MUCF:s nyhetsbrev för att ta del av nya rapporter och information om bidrag, verktyg, konferenser och utbildningar – både nationellt och internationellt.

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: