Hoppa till huvudinnehåll
 

Med unga och civilsamhället i fokus

MUCF är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor. Vi fördelar statsbidrag som ger stora och små organisationer möjlighet att bedriva verksamhet. Våra internationella samarbeten ger unga chansen att arbeta som volontär, studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: 

Erasmus+         Europeiska Solidaritetskåren

Läs mer om oss
två unga kvinnor håller händer ihop så det bildas ett hjärta

Civilsamhällspolitiken

Målet för politiken för det civila samhället är att villkoren för civilsamhället, som en central del av demokratin, ska förbättras. Detta ska ske i dialog med det civila samhällets organisationer. MUCF ska ta fram och sprida kunskap om detta område.

Läs mer om vårt arbete med civilsamhällspolitiken. 

Ungdomspolitiken

Sveriges ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Läs mer om vårt arbete med ungdomspolitiken. 

Bidrag

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. 

Läs mer om våra bidrag. 

Nyheter

Coronabidragen har räddat liv

En ny rapport från MUCF visar att människor i socialt utsatta situationer drabbades extra hårt under pandemin. Statsbidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.

Resultat från EU:s ungdomsdialog presenterades i Lund

Den 20–21 september arrangerades EU Days Lund, en mötesplats för dialog och utbyte av idéer om EU:s och Sveriges framtid. I samband med evenemanget höll MUCF och LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer ett seminarium om EU:s ungdomsdialog.

Söker ni EU-bidrag och behöver tips?

Ansökningarna för Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren är öppna fram till 4 oktober. Har din organisation projekt på gång som ni planerar söka bidrag för? Behöver ni extra hjälp eller tips? Vi har pratat med erfarna ansökare.

Visste du att...

...391 045 elever på högstadie- och gymnasienivå röstade i Skolval 2018 till riksdagen? Hur många får chansen i höstens skolval?

Nyhetsbrev

Ja tack! Jag vill prenumerera på:

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: