Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

Konferensen om Europas framtid

Europas framtid är en konferens där alla EU-medborgare bjuds in att diskutera EU:s utmaningar och framtid. Under MUCF-dagarna gav vi alla deltagare möjlighet att svara på frågor på vad EU bör prioritera inom de tema som dagarna handlade om. Det blev ett stort engagemang från deltagarna och sammanlagt fick vi in 146 idéer och förslag på hur EU bör prioritera och arbeta med frågorna.

Förslag som rör ungas fritid

Flera av synpunkterna om hur den öppna fritidsverksamheten kan stärkas och utvecklas rörde behov om en tydligare och stärkt fritidsledarroll, ett tydligt uppdrag, lagstadgad verksamhet, ökad kunskap om den öppna fritidsverksamheten, tillgänglighet, samarbete med unga, samarbete mellan olika verksamheter, resurser och en nationell standard för att säkra kvalitén på den öppna fritidsverksamheten.

Gällande frågan om vad som behöver göras för att stärka barn och unga som upplever begränsningar i sitt livsutrymme framkom bland annat förslag om att öka ungas kunskap om deras rättigheter, att skapa förtroende och nätverk, att samverka och att skapa fler mötesplatser.

Idéer om hur hat och hot kan förebyggas 

Under den andra MUCF-dagen diskuterades frågan om hur hot och hat mot civilsamhällesorganisationer kan förebyggas. Det kom in en rad olika förslag om att öka kunskapen, kartläggning, stödmaterial och att lagstiftningen behöver hinna ikapp den digitala utvecklingen. Det kom också in synpunkter om hur desinformation kan motverkas och då bland annat genom ett riktat presstöd till granskande journalistik och mer källkritik i skolan och att orka ta diskussioner. Gällande frågan om vad som behövs för en säker och positiv digitalisering för civilsamhället rörde flera svar tillgång och utbildning.

Tankar om ungas samhällsengagemang 

Den sista MUCF-dagen handlade om ungas engagemang och frågan vi ställde var Hur kan vi öka ungas delaktighet och inflytande i samhället? Sänkt rösträttsålder kom in som första svar och fylldes sedan på med förslag och synpunkter om att minska hierarkiska strukturer i politiska förbund, subventionerade anställningar, ungdomsombud med mandat, att ungdomsinflytande bör starta där unga redan finns, att ungas inflytande spelar roll, att låta civilsamhället synas i undervisningen, att informera om hur EU påverkar en kommuns dagordning och ge unga riktigt aktörskap.

 

Varje idé och varje tanke har vi skickat till konferensen som i sin tur sammanställer rekommendationer till EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europarådet. Där tas slutligen förslag och inriktningar för EU:s framtida arbete fram.

Har du fler idéer och förslag? Det går fortfarande bra att lämna förslag direkt till konferensen.