Hoppa till huvudinnehåll
 

Kunskapskonferens: Samverkan om unga som varken arbetar eller studerar

Datum/tid
-
Plats
Online

Under hösten har samhället öppnats upp igen. Läget på arbetsmarknaden har stabiliserats och i viss mån förbättrats jämfört med före pandemin. Men många unga står utanför arbetsmarknaden och för unga som saknar en gymnasieutbildning är det särskilt svårt. Samtidigt råder osäkerhet om vilka konsekvenser pandemin fått för ungas studieresultat på både kort och lång sikt.

Varmt välkommen till ett seminarium om vikten av samverkan om unga som varken arbetar eller studerar.

Men vi har också samlat mycket kunskap. Vi vet vilka grupper som riskerar hamna utanför både arbete och studier. Vi vet att det finns effektiva verktyg att använda och att vi behöver samverka bättre både mellan och inom myndigheter. 

Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder in till en förmiddag då vi lyssnar på forskare, utredare och beslutsfattare vid statliga myndigheter/departement som summerar forskningsläget, ger konkreta tips och som kanske till och med spanar in i framtiden. 

För vem?

Konferensen vänder sig i första hand till  chefer, ledare och medarbetare inom utbildning och arbetsmarknad i kommuner samt  medarbetare och chefer inom Arbetsförmedlingen.   

Program & anmälan

Välkommen att ta del av program och information om anmälan på DUA:s webbplats.

 

 

 

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: