Hoppa till huvudinnehåll
 

Skolval 2022

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Ett sätt att öka ungas intresse och engagemang för demokratin och samhällsfrågor är genom Skolval 2022. Sveriges största demokratisatsning för unga!

Skolval 2022 är ett simulerat val där unga ges möjlighet att göra sin röst hörd och ta ställning för ett politiskt parti. 

Regeringens mål med skolval är 

  • att så många elever som möjligt deltar i skolvalen till Sveriges riksdag och till Europaparlamentet.
  • att stimulera till samtal om politik i skolan
  • att öka elevers kunskap om demokrati och möjlighet att delta i politiska processer.

Rekordmånga elever på högstadiet och gymnasiet röstade i skolvalet till riksdagen 2018. Totalt 450 000 unga, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med skolvalet 2014. Kan vi slå det i september 2022? 

Planera ert Skolval 2022 redan nu

Även om september 2022 kan kännas avlägset just nu, så är det bra att påbörja planeringen redan idag. Ta gärna hjälp av vårt Demokratipaket till skolan. Ett paket som innehåller lektionsupplägg, utbildningsmaterial och lärarhandledningar. Massor med tips och idéer på hur du kan prata demokrati med unga, öka deras intresse för samhällsfrågor och förståelse för demokratiska processer. Ett sätt att förbereda eleverna med kunskap så att de kan göra medvetna val hösten 2022. 

Anmälan till Skolval 2022 öppnar under vintern 2021.

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: