Hoppa till huvudinnehåll
 

Resultat i Skolval 2022

Välkommen att söka, ta del av och jämföra det slutgiltiga resultatet för Skolval 2022 mellan olika län, kommuner och skolor. Det går också bra att filtrera resultatet och enbart se årskurs 7-9 eller gymnasium. Skolor som har både högstadium och gymnasium visas endast i det samlade resultatet och finns inte med i respektive kategori (åk 7-9 eller gymnasiet). Skolor med färre än 20 röstande finns med i den nationella sammanställningen men presenteras inte specifikt. Resultatet visade att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna fick flest röster. 

Du kan också ta del av slutrapporten om Skolval 2022. Den innehåller information om genomförandet, resultat, analys och myndighetens förslag framåt, samt en översikt av hur unga röstat i alla skolvalen från 2002 till 2022. Till rapporten finns även fyra bilagor. Bilaga 1 är den enkätundersökning som besvarades av ett stort antal elever och skolpersonal. Bilaga 2 innehåller intervjuer som genomfördes med olika skolor i landet. Bilaga 3  är en policy brief om deltagandet i skolval främjar ungas delaktighet i demokratin. Bilaga 4 är en policy brief om politiska partiers skolbesök. Här kan du ladda ner slutrapporten.

Några övergripande resultat i Skolval 2022

  • 390 120 högstadie- och gymnasieelever röstade på de skolor som deltog. Det motsvarar ett valdeltagande på 77,9 procent. 2018 var valdeltagandet 79,8 procent.
  • I områden med lågt valdeltagande i allmänna val och hög arbetslöshet, deltog 61,8 procent i år. 2018 deltog 57,6 procent.
  • Färre kommunala skolor deltog 2022 (55 procent) jämfört med 2018 (63,8 procent).
  • Något fler friskolor deltog 2022 (45,5 procent) jämfört med 2018 (43,7 procent). 
  • En större andel gymnasieskolor med yrkesprogram deltog 2022 (67,9 procent) jämfört med 2018 (60,3 procent).
  • Få särskolor deltog i Skolval 2022. 269 av Sveriges 659 särskolor (40,8 procent), jämfört med 44,7 procent 2018.
  • I år deltog skolor från 258 av Sveriges 290 kommuner.
Visa kartvy
Skolval riksdagen 2022

Riket totalt

Valdeltagande 77.9%
Summa giltiga röster 351967 90.22%
Ogiltiga, inklusive blanka 38153 9.78%
Antal blanka bland de ogiltiga 25336 6.49%
Summa avgivna röster 390120  
 
Antal skolor 1449  
Antal elever 500615  
Röstfördelning Antal  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 56763 16.13%
C Centerpartiet 27623 7.85%
FI Feministiskt Initiativ 4409 1.25%
KD Kristdemokraterna 32708 9.29%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 15470 4.4%
MP Miljöpartiet de gröna 16492 4.69%
M Moderaterna 95839 27.23%
SD Sverigedemokraterna 73218 20.8%
V Vänsterpartiet 27654 7.86%
ÖVR Övriga 1791 0.51%

Län, kommun och skola

Län

Counties of Sweden 2010-05-01 Lokal_Profil cc-by-sa-2.5 image/svg+xml

Kommuner

Label 1

Valresultat per riksområde 2022

NUTS 1 and 2 subdivisions of Sweden 2010-05-20 Lokal_Profil cc-by-sa-2.5 image/svg+xml

Välj område genom att klicka på kartan