Ungdomsenkäten LUPP

LUPP är en enkät för kommuner, stadsdelar eller regioner som vill få kunskap om hur unga har det, hur de mår och vad det tycker om att leva på sin bostadsort. I år genomförs LUPP i ett femtiotal kommuner och tre regioner.

Luppfilm för tjänstepersoner

Varför delta i LUPP?

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Ungdomsenkäten LUPP kan användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Fem språk

Lupp finns på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Målgrupper

Enkäten finns för tre olika åldersgrupper:

  • 13-16 år
  • 16-19 år
  • 19-25 år

Ung och vill påverka genom LUPP?

Ska din kommun/region/stadsdel inte genomföra LUPP? Kolla in filmen, som berättar vad LUPP är och vad enkäten konkret har bidragit till! Sedan är du rustad att kontakta beslutsfattarna och visa ditt intresse för att göra enkäten. Det är din vardag det handlar om!