Ungdomsenkäten Lupp

Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.

Ungdomsenkäten Lupp

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Fem språk

Lupp är tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Målgrupper

Enkäten är anpassad för tre olika åldersgrupper:

  • 13-16 år
  • 16-19 år
  • 19-25 år