Ungdomsenkäten Lupp

Lupp är en enkät för kommuner, stadsdelar eller regioner som vill få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter. Ansökan till Lupp 2021 är öppen fram till 12 februari.

Luppfilm för tjänstepersoner

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i er kommun, stadsdel eller region ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Ungdomsenkäten Lupp kan användas för att:

  • skaffa kunskap om unga
  • underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter
  • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
  • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Ansök om att få göra Lupp 2021!

Fem språk

Lupp är tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska.

Målgrupper

Enkäten är anpassad för tre olika åldersgrupper:

  • 13-16 år
  • 16-19 år
  • 19-25 år

Ung och vill påverka genom Lupp?

Ska din kommun/region/stadsdel inte genomföra Lupp-enkäten? Kolla in filmen, som berättar vad Lupp är och vad enkäten konkret har bidragit till! Sedan är du rustad att kontakta beslutsfattarna och visa ditt intresse för att göra enkäten. Det är din vardag det handlar om!