Hoppa till huvudinnehåll
 
Bild på tjej i skolan

Prata demokrati i gymnasiesärskolan

Utgivningsdatum:
Sidor: 154

Ladda ner för utskrift

Prata demokrati i gymnasiesärskolan

Prata demokrati riktar sig till dig som är lärare på gymnasieskolans särskoleprogram.

Utbildningsmaterialet syftar till att vara en resurs, väcka intresse och skapa engagemang för arbete med demokrati och de mänskliga rättigheterna.

Det sker främst genom att eleven bearbetar ämnesområden genom olika former av övningar där de tränas i att vara aktiva, delaktiga och engagerade i verkliga frågor.

I övningarna används en bredd av metoder för genomförande. Samtliga exempel har tillhörighet i olika ämnen och koppling till styrdokument. Här finns övningar för samhällskunskap, svenska (svenska som andraspråk, andra språkämnen), naturkunskap, religionskunskap, matematik, idrott och hälsa, historia samt estetisk verksamhet.

Huvudrubriker:

  • Introduktion
  • Demokrati, mänskliga rättigheter och barnkonventionen – grundnivå
  • Kontroversiella frågor
  • Undervisning om, genom och för demokrati
  • Skolval – före, under och efter
  • Referens- och litteraturlista, bilagor

Till dig som är skolledare

Prata demokrati har också en separat manual för skolledare om demokrati, mänskliga rättigheter, kontroversiella frågor och Skolval som du hittar här.

Materialet är framtaget av Charlotta Granath, pedagog och EU-skolambassadör på uppdrag av MUCF.

Feedback

MUCF, nationellt kontor för EU-programmen: