Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

Bild: 

Fokus 20 - det blir ju bara värre om jag berättar

Ungas erfarenheter av sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer

I Fokus 20 undersöker vi ungas upplevelser av sexuella trakasserier och hur det kan påverka hälsan. Rapporten undersöker också det förebyggande arbetet hos elev- och studenthälsa.

Rapporten bygger på MUCF:s nationella ungdomsenkät samt fokusgruppsintervjuer med unga i åldrarna 14-30 år och stödfunktioner kopplade till utbildningsmiljön. 

Materialet ger en tydlig bild av att unga utsätts för sexuella trakasserier, bland annat i sin utbildningsmiljö och att det påverkar deras hläsa. Bilden visar också att utbildningsmiljön inte slutar i skolan utan fortsätter utanför i till exempel sociala medier. Vi ser också att unga inte känner sig trygga i vad som händer om de vill anmäla händelsen. 

Mer information

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2020-12-03

Sidantal: 

140
0:00 kr

Relaterade publikationer

Omslag till Fokus 16, del 2
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till Fokus 16, del 1
2016-12-01
0:00 kr
Omslag till rapporten Fokus 15
2015-11-30
0:00 kr
Bokomslag Fokus 10 - Engelsk version
2011-11-09
0:00 kr
Bokomslag Fokus 9 - Engelsk version
2010-02-03
0:00 kr
Bokomslag Fokus 8 - Engelsk version
2009-06-01
0:00 kr