Hoppa till huvudinnehåll
 

Pandemins konsekvenser

Pandemin påverkar de allra flesta, inte minst civilsamhället och unga. Det framkommer i våra senaste utredningar där statistik har kompletterats med till exempel intervjuer och enkätfrågor om det gångna året och hur Covid-19 har påverkat civilsamhällets verksamheter och ungas levnadsvillkor. 

Konsekvenser på civilsamhället

I lägesrapporten från oktober 2020 ser vi till exempel att funktionsvariation, ålder och digital kompetens påverkar förutsättningarna för att delta i det civila samhället under pandemin. Vi ser också att många organisationer förväntar sig att pandemin leder till ökad psykisk ohälsa. 

Konsekvenser för unga på arbetsmarknaden

I ett PM från maj 2020 bedömer MUCF vilka konsekvenser pandemin kan få för ungas etablering på arbetsmarknaden. 

Konsekvenser för barn och unga på bostadsmarknaden

Antalet unga som vräks eller berörs av vräkning ökar. En situation som kan förvärras med anledning av pandemin. I en kort analys av MUCF och Barnombudsmannen pekar vi på allvaret i situationen med utsatta barn och unga på bostadsmarknaden.