Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering

MUCF har i uppdrag att motverka homofobi, bifobi och transfobi bland unga och skapa en öppen och inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan. 

Illustration på unga personer, bakgrunden består av regnbågens färger.

Stödmaterial för bättre skolmiljö för unga hbtq-ungdomar

Vi erbjuder stödmaterialet Öppna skolan till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet och som vill skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-ungdomar. Materialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck.

2021 utbildning på webben

Under 2021 utvecklar vi webbaserade utbildningsinsatser för att nå ut med kunskap och verktyg till många skolor i hela landet!

 

Tidigare utbildning

Tidigare har MUCF genomfört en utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal i ett mindre antal skolor. Utbildningen genomfördes i form av halvdagsföreläsningar för all personal och workshops för mindre grupper av nyckelpersoner.

Målgruppen var skolpersonal inom grundskolans år 7-9 och gymnasiet. Det övergripande syftet var att verksamma inom skolan skulle få ökad kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor och verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Föreläsningarna och workshopen utgick från stödmaterialet Öppna skolan! Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7-9 och gymnasiet, som togs fram av MUCF tillsammans med RFSL Ungdom. Utbildningen genomfördes som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.