Hoppa till huvudinnehåll
 

Konferens om ungdomsperspektiv och våldsförebyggande arbete

2017-03-28 - 04:55

Idag och imorgon samlas 34 kommuner i Stockholm för att ta del av hur de kan arbeta med ett ungdomsperspektiv för att främja demokrati och förebygga våld på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors konferens.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s studie” Unga och våld” visar att killar står för det mesta våldet i samhället och också är mest utsatta. MUCF har tagit fram handboken ”Inget att vänta på” om våldsförebyggande arbete. Genom handboken får kommuner och andra organisationer stöd i att arbeta systematiskt med våldsförebyggande arbete med metoder som fungerar.

Fokus på konferensens dag ett är enkäten LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken som MUCF har tagit fram. I år kommer 24 kommuner att göra LUPP och i enkäten får unga svara på hur de ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin egen framtid.

Dag två handlar om att skapa goda levnadsvillkor för unga genom att arbeta med ett ungdomsperspektiv. Det innebär bland annat att ta beslut utifrån kunskap om ungas levnadsvillkor och att inkludera unga själva i beslutsprocessen. Konferensen utgår ifrån arbete med demokratifrämjande och våldsförebyggande insatser för att visa hur olika områden hänger ihop.

Några programpunkter:

  • MUCF berättar utifrån vår nya handbok ”För och med unga” om att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med ungdomsperspektivet
  • Gävle kommun berättar om sina erfarenheter från Lupp-enkäten 2016
  • Västerås kommun berättar om metoden ”UNIK” – för att öka ungas inflytande
  • Borås kommun berättar om ungas delaktighet och engagemang i våldsförebyggande arbete
  • Organisationen MÄN berättar om modellen ”En kommun fri från våld” - ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med barn och unga i ett helt närsamhälle

På konferensdagarna i Stockholm deltar även företrädare från det civila samhället.

Vill du veta vilka kommuner som deltar i konferensen kan du se bifogad lista 

Information på mucf.se

Johnny Lindqvist, kommunikationschef MUCF, tel 0704551430