För och med unga

En konferens om att arbeta med ett ungdomsperspektiv för att förebygga våld och främja demokrati. För dig som vill fördjupa dig i vad ett ungdomsperspektiv kan innebära i praktiken och hur det kan integreras i ett övergripande lednings- och styrningsarbete.

Fyra personer med kameror riktade framåt

Innehåll

Ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. För att lyckas med det krävs samverkan och gemensam styrning över organisations- och förvaltningsgränser.

Det behövs analys, helhetsperspektiv och långsiktighet i satsningar för unga. Det är också viktigt att ta tillvara på ungas inflytande och att arbeta med ett ungdomsperspektiv. Det gäller oavsett vilken fråga vi arbetar med. Unga är en resurs och ska ha inflytande i alla frågor som berör dem.

På konferensen kommer vi att konkretisera och utgå ifrån arbete med demokratifrämjande och våldsförebyggande insatser för att visa på hur de olika områdena hänger ihop.

För att skapa goda levnadsvillkor för unga behöver vi samla aktörer och samarbeta på alla nivåer. Många små steg tillsammans gör skillnad!

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är politiker, chef eller har en strategisk funktion inom kommunal verksamhet. Vi ser gärna att kommuner som genomför eller tänker genomföra ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) deltar. Den är också av intresse för dig som arbetar med att förebygga våld eller med ungas delaktighet och inflytande.

Tid och plats

29 mars 2017, 09.30–15.45. Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm. Ligger 4 minuters gångväg från tunnelbanestation Slussen. Lokal: Bellman.

Program 29 mars

09.30-10.00 Välkommen och fika

10.00–10.15 Inledning av dagen

10.15–10.45 För och med unga – att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med ungdomsperspektivet (Mika Fogelberg, MUCF)

10.45–11.15 Vad är en modellkommun? Om utveckling genom jämförelse (Johanna Ek, SKL)

11.15–11.45 UNIK metod i Västerås ska öka ungas inflytande (Maria Reisten, Västerås kommun).

11.45–13:00 Lunch

13.00–13.15 Unga som en resurs i våldsförebyggande arbete – (MUCF inleder eftermiddagen)

13.15–14.15 ”En kommun fri från våld” – en modell för ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med barn och unga i ett helt närsamhälle (Sofie Kindahl, organisationen MÄN)

14.15–14.45 Fika

14.45–15.30 Ungas delaktighet och engagemang i det våldsförebyggande arbetet (Anna Lindeborg, Borås kommun)

15.30–15.45 Avslutning och tack för idag!

Kostnad

Konferensen är gratis, lunch och fika ingår.

Anmälan

Konferensen är fullbokad.