Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF på MR-dagarna

Datum/tid

23 – 24 november träffar du oss från MUCF på MR-dagarna i Helsingborg. Fredag 24 november kl. 09.00 – 10.00 håller vi seminariet ”Ett tryggt liv för unga – ta del av framgångsfaktorer”.

illustration av ung person i samhällskontext

Idag finns nära 140 000 unga i åldern 16 - 29 år som varken arbetar eller studerar i Sverige. Utanförskapet innebär både mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Men om unga känner sig trygga och får sina rättigheter tillgodosedda ökar det chanserna till etablering på arbetsmarknaden.  

Under seminariet presenterar MUCF ny fakta och metoder ur vår nya Fokusrapport, kopplat till unga som varken arbetar eller studerar. I samtal med experter från MUCF, kommun och civilsamhälle diskuteras framgångsfaktorer för arbete som kan göras i skolan, den öppna fritiden och av civilsamhällets organisationer. 

Program ”Ett tryggt liv för unga – ta del av framgångsfaktorer”: 

  • Inledning - moderator Jennie Bloom, MUCF
  • Presentation av Fokusrapport 2023 Olika villkor för etablering – lokala förutsättningar och stöd till unga som varken arbetar eller studerar – Amanda Nielsen, MUCF
  • Samtal om och med Kompetensprojektet i Göteborg, ett samarbete mellan Rädda barnen och Göteborgs stad, med unga som varken arbetar eller studerar som målgrupp – Jafet Paulos, Rädda barnen, Amanda Boström, Göteborgs stad och Elisabet Johansson, MUCF. 
  • Panelsamtal – metoder och verktyg för arbetet i skolan, fritiden och av civilsamhällets organisationer. Jennie Bloom, Carl-Axel Sandén, Suzana Mocevic, Elisabet Johansson, MUCF. 
  • Avslutning – moderator Jennie Bloom. 

    Om du har frågor om seminariet, kontakta Elisabet Johansson, MUCF:
    elisabet.johansson@mucf.se

Här hittar du material från seminariet Ett tryggt liv för unga – ta del av framgångsfaktorer:

Fokusrapport 23 Olika villkor för etablering – lokala förutsättningar och stöd till unga som varken arbetar eller studerar


Här hittar du kunskap och metodstöd i anknytning till dagens seminarium:

Boka workshop med oss på MUCF om unga som varken arbetar eller studerar, för din kommun

Metoder och stöd för samverkan med det civila samhället, bland annat MUCF:s Samverkansmodell: 

Webbutbildningarna Öppna skolan och Öppna skolan – din roll i skolan

Fler av MUCFs webbutbildningar om bland annat inkludering och normer i skolmiljö, fritidsverksamhet och andra sammanhang där unga möter vuxna 

Rapporten Ett långvarigt utanförskap

Miniseminarium Unga nationella minoriteters rätt till skola och arbete – på lika villkor

Torsdag 23 november håller Dharana Favilla och Outi Krekula, MUCF, i miniseminariet ”Unga nationella minoriteters rätt till skola och arbete – på lika villkor”. Undersökningar visar att nästan hälften unga samer har upplevt att de har blivit negativt särbehandlade eller trakasserade för att de är samer, och arbetslösheten bland romer uppfattas vara större än i befolkningen generellt. Under seminariet blir det en paneldebatt med Abedin Denaj, ordförande Gävleborgs romska internationella förening och Sara-Elvira Kuhmunen, förbundsorförande Saminuorra.

Vi kommer också att ha en monter under dagarna. Där kan du träffa oss för att prata vidare om de här frågorna, och hur vi kan skapa trygga och inkluderande sammanhang för unga i olika miljöer. Det kommer finnas möjlighet att prata statsbidrag med våra experter. I montern visar vi också våra webbutbildningar inom området för dig som möter och samtalar med unga.  

Anmälan: Ingen föranmälan, seminarierna är öppna för dig som deltar på MR-dagarna.

Varmt välkommen!

Till MR-dagarnas program: https://invitepeople.com/public/events/ff967235fc/seminars/dada01c861

Plats
Plats: Helsingborg, Helsingborgs arena