Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF på MR-dagarna

Datum/tid

23 – 24 november träffar du oss från MUCF på MR-dagarna i Helsingborg. Fredag 24 november kl. 09.00 – 10.00 håller vi seminariet ”Ett tryggt liv för unga – ta del av framgångsfaktorer”.

 

Idag finns nära 140 000 unga i åldern 16 - 29 år som varken arbetar eller studerar i Sverige. Utanförskapet innebär både mänskligt lidande och stora samhällskostnader. Men om unga känner sig trygga och får sina rättigheter tillgodosedda ökar det chanserna till etablering på arbetsmarknaden.  

Under seminariet presenterar MUCF ny fakta och metoder kopplat till unga som varken arbetar eller studerar. I samtal med experter från MUCF, kommun och civilsamhälle diskuteras framgångsfaktorer för arbete som kan göras i skolan, den öppna fritiden och av civilsamhällets organisationer.

Vi kommer också att ha en monter under dagarna. Där kan du träffa oss för att prata vidare om de här frågorna, och hur vi kan skapa trygga och inkluderande sammanhang för unga i olika miljöer. I montern visar vi också våra webbutbildningar inom området för dig som möter och samtalar med unga.  

Anmälan: Ingen föranmälan, seminariet är öppet för dig som deltar på MR-dagarna.

Om du har frågor om seminariet, kontakta Elisabet Johansson, MUCF:
elisabet.johansson@mucf.se

Varmt välkommen!

Till MR-dagarnas program: https://invitepeople.com/public/events/ff967235fc/seminars/dada01c861

Plats
Plats: Helsingborg, Helsingborgs arena