Hoppa till huvudinnehåll
 

Tillfälliga regler för EU-projekt under coronapandemin

Nyhet -

Som nationellt kontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren har MUCF fått instruktioner löpande från EU-kommissionen om hur vi ska hantera EU-projekt under coronapandemin.

MUCF har bland annat fått möjlighet att förlänga projekt, flytta eller utöka projektmedel och möjligheter att göra vissa förändringar eller tillägg i avtal med verksamheter.   

Inom Erasmus+ finns det nu även möjlighet att genomföra mobiliteter digitalt. Men eftersom fysiska mobiliteter är en primär del av programmet rekommenderar MUCF att organisation i första hand planerar för fysiska mobiliteter eller en kombination av digitala och fysiska mobiliteter. Vill din verksamhet av någon anledning planera för ett projekt med endast digitala mobiliteter vill vi att ni kontaktar MUCF för konsultation. 

Observera att om ni väljer att genomföra ert projekt helt digitalt så kommer projektbudgeten att sänkas. Om det behövs och kan motiveras, kan dock delar av den beviljade projektbudgeten användas för att köpa/hyra utrustning/tjänster som behövs för att kunna genomföra mobiliteten digitalt. 

Volontäraktiviteter inom Europeiska Solidaritetskåren kan påbörjas digitalt, förutsatt att det finns arbetsuppgifter som volontären kan genomföra på distans. Volontärprojekt kan inte utföras helt digitalt, utan måste innehålla en fysisk mobilitet. 

Alla pågående projekt eller projekt som beviljas under 2020 kommer att få ett tillägg till sitt avtal där dessa nya bestämmelser framgår. MUCF kommer att skicka ut dessa avtal under sommaren. 

Läs mer om pandemins påverkan på EU-projekt, våra rekommendationer samt vanliga frågor och svar.

Information om hur Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren påverkas av coronaviruset

Frågor och svar om internationella projekt med anledning av coronaviruset