Information om hur Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren påverkas av coronaviruset

På grund av coronavirusets spridning är det just nu mycket svårt att genomföra internationella utbyten och samarbeten. På den här sidan sammanställer vi hur programverksamheten påverkas och ger råd till organisationer som genomför eller planerar att genomföra internationella projekt. 

Som nationellt programkontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren är vi väl medvetna om hur svår och oviss denna situation är för er som bedriver internationella utbyten och samarbeten. 

MUCF bevakar noga konsekvenserna av det nya coronavirusets (Covid-19) utveckling och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) ger. Vi uppmanar alla organisationer som genomför eller planerar att genomföra internationella projekt inom de närmsta månaderna att göra detsamma.  

Inom ramen för vårt uppdrag arbetar MUCF för att vara ett så tydligt och bra stöd till organisationer som möjligt. Alla som driver projekt som berörs och har frågor är alltid välkomna att kontakta MUCF på telefon eller via e-post. MUCF för även en tät dialog med EU-kommissionen och andra nationella programkontor för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren om konsekvenser av coronavirusets utveckling och hantering av dessa. 

Råd till organisationer som genomför eller planerar projekt

De flesta projekt som har beviljats EU-medel från MUCF innefattar internationella mobiliteter.  

Samtliga länder i Europa berörs nu på ett eller annat sätt av smittspridningen, men hanteringen ser olika ut från land till land. Det är därför mycket viktigt att alla organisationer som driver internationella projekt har nära kontakt med sina partnerorganisationer samt bevakar utvecklingen i de länder som de samarbetar med eller har för avsikt att besöka eller passera igenom. 

Varje enskilt projekt måste hanteras separat utifrån de omständigheter som föreligger i det projektet. I första hand rekommenderar MUCF att alla bokningar av till exempel flygbiljetter och hotell görs som avboknings- eller ombokningsbara. Organisationer kan också överväga att flytta möten eller genomföra dem digitalt, senarelägga resor och omfördela uppgifter inom projektet. 

I de fall där ett projekt har haft utgifter, till exempel för biljetter, och sedan inte har kunnat genomföra projektet kan i vissa fall force majeure åberopas. Force majeure är en juridisk term som innebär att det finns omständigheter som kan frigöra en avtalspart från ett avtal. Coronavirusets utveckling kan vara en sådan omständighet, men det är viktigt att kontakta den myndighet som har beviljat projektmedlen för mobiliteten innan man tar detta för givet (i Sverige är detta MUCF).

Flera länder i Europa har nu infört speciella bestämmelser för inresor i landet eller karantän. MUCF rekommenderar därför att organisationer kontrollerar informationen som finns via Sveriges ambassad i det aktuella landet.

Sweden Abroads webbplats 

MUCF ger inga reserekommendationer, utan beslut om resor är respektive organisation ansvarig för. I nuläget avråder Utrikesdepartementet från alla icke-nödvändiga resor från Sverige. 

Vanliga frågor och svar

Ta del av våra svar på vanliga frågor som vi får från verksamheter som planerar eller genomför internationella projekt. Vi ser över och uppdaterar sidan kontinuerligt.  

Frågor och svar om internationella projekt med anledning av coronaviruset

Inställda och uppskjutna internationella utbildningar

Inga internationella utbildningar via det europeiska resurscentrumet SALTO-Youth, inklusive TCA- och NET-aktiviteter, kommer genomföras innan den 1 september 2020. De svenska deltagare som har anmält sig eller blivit antagna till utbildningar informeras separat. 

Förlängd ansökningsperiod

För att fler ska ha möjlighet att söka finansiering för att kunna delta i internationella samarbeten framöver har årets andra ansökningsperiod för Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren förlängts. Ansökan är öppen till och med den 7 maj kl. 12.

Stöd och konsultation av MUCF

Vid frågor eller behov av stöd i hur enskilda projekt inom Erasmus+ eller Europeiska Solidaritetskåren kan hanteras, välkommen att kontakta MUCF på 010-160 10 00 eller via e-post erasmusplus@mucf.se eller esc@mucf.se

Länkar för mer information

Information om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information om vilka länder som UD avråder från resor till på regeringens webbplats

Information om den aktuella spridningssituationen på Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomars webbplats

Praktiska råd till deltagare inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren (EU-kommissionens webbplats)

Frågor och svar från EU-kommissionen till organisationer och enskilda deltagare inom Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren