Hoppa till huvudinnehåll
 

Skolval på årets Bokmässa

Nyhet -

I fredags (24 september) modererade MUCF seminariet "Så kan skolvalen bidra till demokratin" på årets upplaga av Bokmässan.

Det var Lärarnas Riksförbund som arrangerade seminariet som utvecklingsledare Linus Wellander guidade deltagarna och åhörarna genom. 

Sören Holmberg, professor och statsvetare i valforskning, pekade ut tre viktiga punkter som Skolval bidrar med:

  1. det ger unga kunskap
  2. möjlighet till engagemang i samhället
  3. det ger övriga samhället ett mått på vad ungdomar tycker. 

Panelen bestod även av Charlotta Granath, lärare i demokrati- och värdegrundsfrågor. Hon har också tagit fram en del av det material som ingår i MUCF:s demokratipaket till skolan. I panelen lyfte hon vikten av en integrerad "hela-skolan-ansats" som pågår såväl innan, under som efter val. 

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, pekade på att skolvalen följer den socioekonomiska uppdelningen och att vi behöver satsa på att engagera alla elevråd. 

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksföbund, talade om betydelsen av att lärare får möjlighet att diskutera hur de kan arbeta med demokratiuppdraget utifrån sina olika uppdrag.

Panelen var enig i att större satsningar behöver göras på skolans demokratiuppdrag, för att säkra upp att alla unga får samma möjlighet till att delta i vår gemensamma demokrati. Det handlar bland annat om att skolledningen prioriterar skolval och ger såväl elever som lärare förutsättningar i form av tid och resurser att kunna delta.  

Sändningen kommer att finnas tillgänglig på UR längre fram. 

Om Skolval

I samverkan med andra myndigheter, elevorganisationer och civilsamhällesorganisationer, har MUCF haft regeringsuppdrag att genomföra Skolval på gymnasium och högstadium sedan 2002.

Ungas delaktighet och kunskap om demokratin är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Ett sätt att öka ungas intresse och engagemang för demokratin och samhällsfrågor är genom Skolval, ett simulerat val där unga ges möjlighet att göra sin röst hörd och ta ställning för ett politiskt parti. Skolval är Sveriges största demokratisatsning för unga.