Hoppa till huvudinnehåll
 

Outnyttjad potential i samverkan med civilsamhället - Hur blir vi bättre på samverkan?

Nyhet -

Inom politiken för det civila samhället är samverkan central. Rapporten Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner – det finns outnyttjad potential visar att det finns en potential att utveckla samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner som båda parter skulle tjäna. MUCF:s erbjuder både kunskap om och verktyg för samverkan, som till exempel vår samverkansmodell.

MUCF har regeringens uppdrag att verka för att förbättra och att följa upp civilsamhällets villkor. Rapporten Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner – det finns outnyttjad potential är en del av uppföljningssystemet. Underlaget till rapporten utgörs av röster från både civilsamhället och från regionerna.

Rapporten visar att det finns en potential att utveckla samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner som båda parter skulle tjäna på. Civilsamhällets organisationer har delvis unik kompetens och ett sätt att arbeta som ofta kan spela en viktig roll i regionen. De når grupper som myndigheter inte når, de kan agera snabbare vid akuta, större händelser i samhället och har ofta bättre lokalkännedom. 

Det finns ofta ett ömsesidigt önskemål om att samarbeta men en utmaning är att samverkan ofta är alltför beroende av personerna som deltar och ofta saknar struktur. Det civilsamhället behöver bli bättre på är att beskriva sin kompetens och det mervärde man kan bidra med. Regionerna i sin tur kan bli ännu bättre på att strategiskt diskutera nyttan med samverkan och därefter göra nödvändiga prioriteringar.

Här kan du läsa hela rapporten: Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner – det finns outnyttjad potential

Ta del av MUCF:s kunskap och verktyg

För att stärka kunskapen om och möjligheter till samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer har vi på MUCF olika stöd och verktyg, exempelvis MUCF:s samverkansmodell. 

Här kan du läsa mer om samverkansmodellen och mycket annat inom samverkansområdet

Ett av ämnena under MUCF-dagarna 2022 var Hur bygger vi framtidens välfärd genom samverkan? Se sändningen från dagen här  

Enligt MUCF:s rapport Ett år med nya utmaningar - Uppföljning av ideella föreningars villkor 2022 vill varannan ideell förening samverka mer med offentliga aktörer än vad de gör idag. Rapporten visar också att en majoritet av föreningarna (60 procent) tycker att de har goda kunskaper om metoder för samverkan med offentlig sektor medan en lägre andel (36 procent) instämmer i att offentliga företrädare har goda kunskaper om samverkan med föreningarna.

Utbildningen Civila samhället i samhället

Nu kan du anmäla dig till utbildningen Civila samhället i samhället, en utbildning som vänder sig till inom offentlig sektor eller civilsamhället som vill lära dig mer kring hur civilsamhället fungerar och om samverkan mellan civilsamhället och det offentliga. Sista anmälan är den 22 mars 2024. Här kan du läsa mer och anmäla dig