Hoppa till huvudinnehåll
 

Hur bygger vi framtidens välfärd genom samverkan?

Är idéburen välfärd framtiden? Efter den här dagen hoppas vi att du som arbetar i kommun och region har mer kunskap om de mervärden som samverkan med civilsamhället kan ge och vad idéburna aktörer kan bidra med när den levererar välfärdstjänster.

 

Datum/tid: 29 november, kl: 10.00 – 12.00
Följ sändningen via länken: Via YouTube 
Följ sändningen med teckentolkning via länken: Via Zoom 

Programmet

10.00 - Välkommen
10.10 - En introduktion till idéburen välfärd - Helena Henriksson, SKR, och Elisabet Johansson, MUCF, reder ut begreppen
10.15 - Projektet CROSS i Örebro - Inslag från verksamhetsnära exempel på samverkan
10.20 - Hur kom vi hit - från statlig till privat välfärdsproduktion? - Håkan Johansson, Lunds universitet
10:40 - Paus
10:50 - IOP för ökad trygghet i Göteborg - Inslag från verksamhetsnära exempel på samverkan
10:55 - Upphandling eller IOP - vilken väg? - Ludvig Sandberg, Göteborgs stad, Maud Kardell Wahlbäck, Bräcke diakoni, Ola Segnestam Larsson, Marie Cedershiöld högskola.
11.20 - Vad innebär den nya lagen? Sofia Åberg, Upphandlingsmyndigheten förklarar.
11.30 - Projekt romers hälsa i Farsta - Inslag från verksamhetsnära exempel på samverkan
11.40 - Vad innebär den nya lagen för civilsamhället? - Panelsamtal - Helena Henriksson, SKR, Lars Bryntesson, Region Stockholm (S), Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF och Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna. 

Gäster som medverkar:

            
Håkan Johansson
             

 


Håkan Johansson
Professor i socialt arbete, Socialhögskolan Lund

Håkan Johansson är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Han har tidigare forskar om välfärds- och socialpolitik, men har under senare tid allt mer undersökt frågor rörande relationen mellan stat och civilsamhälle. Detta har bland annat tagit form i forskning om påverkan, styrning och kontraktualisering, lokala civilsamhällesregimer m.m. För närvarande leder Håkan Johansson ett jämförande forskningsprogram om civilsamhälles eliter i Europa.

            
Helena Henriksson


Helena Henriksson
förbundsjurist, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Helena Henriksson, förbundsjurist vid SKR men just nu tjänstledig för att vara utredningssekreterare i den statliga utredningen Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden. Var utredningssekreterare för den statliga utredningen Idéburen välfärd. Är expert inom offentlig upphandling och har arbetat i flera utredningar som rört offentlig upphandling. Har tidigare arbetat i regeringskansliet, i statlig myndighet och hos bransch- och intresseorganisationen Sveriges Allmännytta.  

            
Ola Segnestam Larsson
            


Ola Segnestam Larsson
docent företagsekonomi, Marie Cederschiöld
högskola

Ola Segnestam Larsson är docent i företagsekonomi vid Marie Cederschiöld högskola. Under de senaste åren har Ola arbetat med forskning om ideella organisationer i välfärden, bland annat i relation till teman som samskapande mellan användare och anställda, kvalitet och upphandlingar.

 

            
Ulrika Stuart Hamilton
Foto: Mats Edman 
            


Ulrika Stuart Hamilton
generalsekreterare, Famna - riksorganisationen för idéburen välfärd. 

Ulrika Stuart Hamilton är generalsekreterare för Famna sedan 2015. Hon har tidigare bland annat varit statssekreterare med ansvar för civilsamhällespolitiken, arbetat med forskningskommunikation för två olika tankesmedjor, varit PR-konsult och ekonomijournalist. Därutöver har Ulrika haft förtroendeuppdrag som ordförande i Statens Kulturråd och som ledamot i en rad andra styrelser bl a i mediebranschen.

    
Maud Kardell Wahlbäck
                     


Maude Kardell Wahlbäck
välfärdsstrateg, Bräcke diakoni 

Maude Kardell Wahlbäck ansvarar för genomförandet av Bräcke diakonis strategi kring uppstart av nya verksamheter. Hon är legitimerad sjuksköterska och har arbetat som chef på flera olika nivåer sedan 25 år tillbaka. 

          
Ludvig Sandberg
            


Ludvig Sandberg,
utvecklingsledare, Göteborgs Stad


Ludvig Sandberg har under många år arbetat som sakkunnig kring idéburen organisering på Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Medverkade till utvecklingen av konceptet idéburet offentligt partnerskap.

Idag arbetar Ludvig på Enheten Samverkan med civilsamhället på Göteborgs stad och har i uppdrag att stärka civilsamhällets aktörer genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället. De ger stöd till föreningar/organisationer med verksamhet i Göteborg i form av verksamhetsbidrag, utvecklingsmedel och rådgivning. Enheten fungerar som ett kompetensstöd för stadens samverkan med civilsamhället och kan erbjuda kunskaps-, kompetens- och processtöd vid arbete med IOP-avtal, upphandling och annan samverkan.

  
Sofia Åberg


Sofia Åberg,
upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Sofia Åberg arbetar som upphandlingsjurist på Upphandlingsmyndigheten, och bemannar myndighetens Frågeservice. Frågeservice besvarar frågor av generell karaktär om upphandlingens regelverk från både upphandlande myndigheter och enheter samt leverantörer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här definieras välfärd, enligt Propositionen

• hälso- och sjukvård,
• hälsofrämjande verksamhet,
• sociala omsorgstjänster,
• utbildning, sådan som regleras av skollagen, utbildning och bildning som folkhögskolor och studieförbund genomför samt annan utbildning med kommuner, regioner och statliga myndigheter som huvudmän,
• aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet,
• verksamheter som syftar till att öka människors integration och inkludering i samhället samt att motverka segregation och isolering.