Hoppa till huvudinnehåll
 

”Jag röstar!” – en ny inspirationsskrift för att arbeta med ökat valdeltagande

Nyhet -

Under 2018 delade MUCF ut medel till tjugo projekt som på olika sätt arbetat för att öka valdeltagandet. I samarbete med SWECO har MUCF tagit fram skriften ”Jag röstar!” som beskriver åtta av de tjugo projekten som har genomförts av kommuner och organisationer. Syftet är att inspirera andra till att aktivt arbeta med demokratiskt deltagande.

Skriften beskriver hur projekten har lagts upp, vilka lärdomar och erfarenheter de som drivit dem har fått men också vad de har betytt för målgrupperna. Målgrupperna för projekten har varit unga, personer med intellektuella funktionsnedsättningar, utrikesfödda, personer med psykisk ohälsa och hemlösa.

Ta del av rapporten här:

Jag röstar