Hoppa till huvudinnehåll
 

Extra ansökningsrunda: Erasmus+ Strategiska partnerskap

Nyhet -

MUCF utlyser en extra ansökningsrunda (runda 4, 2020) för att göra det möjligt för fler verksamheter att genomföra projekt inom EU-programmet Erasmus+ och programområdet Strategiska partnerskap (KA2). 

Projektansökningarna till MUCF ska komma från verksamheter som verkar inom ungdomsområdet och ha ett tydligt fokus på tema kreativitet och/eller kultur. Är du verksam inom skola och vuxenutbildning ska du vända dig till Universitets- och högskolerådet med din ansökan då de har en liknande utlysning.

Ansökan

Sista ansökningsdatum för denna extra utlysning är 29 oktober 2020.

Den extra ansökningsrundan (runda 4) innefattar endast programområdet Strategiska partnerskap med fokus på kreativitet och/eller kultur. För övriga projekt inom Erasmus+ – KA1 Mobilitet; KA2 Strategiska partnerskap (utan fokus på kreativitet och/eller kultur); KA3 Ungdomsdialog – är det ansökningsrunda 3 som gäller med sista ansökningsdatum 1 oktober 2020. 

Läs mer om vad som gäller på sida 115 i programguiden för Erasmus+. 

Erasmus+ Programme Guide Version 3 (2020) 25/08/2020

Delta på digital skrivarstuga

I och med den extra ansökningsrundan arrangerar MUCF en digital skrivarstuga den 24–25 september där vi delar med oss av praktiska kunskaper om hur programmet fungerar och hur du skriver fram en bra ansökan. Läs mer och anmäl dig på vår webbplats. Även ni som planerar att ansöka om ett Strategiskt partnerskap den 5 oktober är naturligtvis välkomna att delta. Den digitala skrivarstugan genomförs på engelska.

Digital skrivarstuga: Erasmus+ Strategiska partnerskap

Bakgrund till utlysningen

EU-kommissionen öppnar denna extra utlysning med fokus på kreativitet och kultur som ett stöd med anledning av coronapandemin och har därför försett de nationella kontoren med ytterligare medel för utlysningen. Mer information finns att läsa på EU-kommissionens webbplats.

Coronavirus response: Extraordinary Erasmus+ calls to support digital education readiness and creative skills

Coronavirus impact

Om Erasmus+ Strategiska partnerskap

Bidrag inom Strategiska partnerskap vänder sig till verksamma inom utbildnings- eller ungdomssektorn som vill utbyta erfarenheter (erfarenhetsutbyten) eller utveckla nya metoder (innovationsprojekt) tillsammans med organisationer i andra länder. Syftet med bidraget är att stärka arbetet med unga på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.  

Erasmus+ Ung och Aktiv 

Erasmus+ Strategiska partnerskap