Strategiska partnerskap

Den här sidan innehåller information om EU-programmet Erasmus+. Från och med årsskiftet gick programmet in i en ny programperiod (2021-2027). MUCF inväntar fortfarande exakt information om exakt hur den nya processen kommer att se ut. I nuläget finns inga bestämda ansökningstider för 2021. Däremot alldeles utmärkt att ansöka om Erasmus+ ackreditering som är en av nyheterna i den nya programperioden. Ackrediteringen gäller för programområdet Mobilitet (KA1) och garanterar årlig finansiering under hela programperioden. Vi kommer successivt att uppdatera den här sidan allteftersom vi får mer information.

Strategiska partnerskap är ett av tre delprogram i Erasmus+ Ung och Aktiv som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete.

Logotypen Erasmus+ på bakgrund i loggans färger.

Det här är strategiskt partnerskap

Film på engelska som beskriver vad strategiskt partnerskap är

Syfte med bidraget

Aktiviteter inom denna del av Erasmus+ Ung och Aktiv ska leda till positiva och varaktiga effekter på organisationerna, deltagarna och sektorn som aktiviteterna sker inom - till exempel utbildnings- eller ungdomssektorn. Aktiviteterna ska leda till utveckling och spridning av nya metoder på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Det kan till exempel handla om erfarenhetsutbyte mellan tre länder för att utveckla metoder för att följa upp ungas lärande inom internationella projekt. Eller om att förbättra och modernisera organisationernas interna arbetsmiljö samt öka deras kapacitet att arbeta på internationell nivå. För deltagarna ska projekten bland annat leda till ökad kompetens och en stärkt känsla av europeisk samhörighet.

På strategisk eller politisk policynivå förväntas projekten stärka utbildning, praktik och ungdomssektorn. Erasmus+ är tänkt att vara en del av lösningen på arbetslöshet, skolavhopp och brist på demokratisk delaktighet.

Det här ingår i bidraget

Inom bidraget för Strategiska partnerskap kan ni göra tre aktiviteter: Erfarenhetsutbyten, Innovationsprojekt och Kapacitetsbyggande projekt.

Erfarenhetsutbyten

Genom Erfarenhetsutbyten kan organisationer i olika länder utbyta erfarenheter och goda exempel med varandra. Här handlar det om mindre projekt, där det viktigaste inte är att utveckla nytt utan att just lära av varandra och sprida bra metoder. Här finns också möjligheter för grupper av unga att göra egna projekt, till exempel inom entreprenörskap.
Ni kan söka bidraget hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Till bidraget Erfarenhetsutbyten.

Innovationsprojekt

Genom Innovationsprojekt kan organisationer samarbeta både inom en sektor och över sektorsgränserna. Till exempel kan en fritidsgård, två universitet och ett företag arbeta tillsammans. Samarbetet ska utveckla och överföra nya metoder på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå. Metoderna kan handla om alltifrån validering av kunskaper till digitala inlärningsverktyg.

Ni kan söka bidraget hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Till bidraget Innovationsprojekt.

Kapacitetsbyggande projekt

Kapacitetsbyggande projekt ska stötta samarbete och utbyte mellan programländer inom Erasmus+ och partnerländer i övriga världen. Tanken är att projekten ska stärka kvaliteten och höja statusen på arbetet inom ungdomssektorn i partnerländerna.

Projekten ska även utveckla möjligheterna för unga och personer som arbetar med unga att delta i internationella samarbeten. De ska dessutom stötta icke-formellt lärande mellan program- och partnerländer som är inriktat på unga med begränsade möjligheter.

Ni kan söka bidraget genom kontoret EACEA i Bryssel. Till bidraget kapacitetsbyggande projekt

Målgrupper

  • Ideella organisationer
  • Kommuner, regioner, myndigheter
  • Informella grupper
  • Företag - inklusive sociala företag
  • Museer och bibliotek
  • Stiftelser

Samarbetsländer

Programländer: EU:s 28 medlemsländer, Norge, Lichtenstein, Island, Turkiet, Makedonien (FYROM) och Serbien.

Partnerländer i grannskapet: Östra Europa, södra Medelhavsområdet, västra Balkan, Ryssland. Partnerländer i övriga världen: alla andra länder.

OBS! Aktuell information om hur Brexit förväntas påverka Erasmus+ finns att läsa på EU-kommissionens webbplats.

How will Brexit impact the Erasmus+ programme

Viktiga aspekter när vi bedömer ansökan

  • Syftet med projektet
  • Kvaliteten i projektets samtliga faser
  • Projektets effekter, uppföljning och spridning av resultaten

MUCF har beslutat att fördela årsbudgeten för programområdet enligt principen 65 procent till innovationsprojekt respektive 35 procent till erfarenhetsutbyte. 

EU-kommissionens webbplattform

EU-kommissionen har en webbplattform Project Results Platform där olika typer av projekt som fått stöd i Europa inom Erasmus+ finns presenterade.
Här hittar du även metodmaterial, resultat och annat som de olika projekten tagit fram.

 

Erasmus+ Projects Platform

 

 

Erasmus+ logo