Digital skrivarstuga: Erasmus+ Strategiska partnerskap

Välkommen till vår digitala skrivarstuga med fokus på EU-programmet Erasmus+ och programområdet Strategiska partnerskap (erfarenhetsutbyten och innovationsprojekt (KA2).

MUCF har fått mer medel att fördela från EU-kommissionen och utlyser därför en extra ansökningsrunda med den särskilda prioriteringen kreativitet och kultur: Runda 4, 2020. 

Sista ansökningsdatum för denna extra utlysning är 29 oktober 2020.

Läs mer om vad som gäller på sida 115 i programguiden för Erasmus+.

Erasmus+ Programme Guide Version 3 (2020) 25/08/2020

Den extra ansökningsrundan gör det möjligt för fler verksamheter som verkar inom ungdomsområdet att genomföra projekt med ett tydligt fokus på tema kreativitet och/eller kultur.  
Av den anledningen hälsar vi varmt välkommen till en digital skrivarstuga med fokus på just Strategiska partnerskap.  

Datum, tid och plats

Skrivarstugan genomförs digitalt via verktyget Zoom. 

24 september (kl. 13.30-16.00)
25 september (kl. 8.30-11.30) 

Observera att du förväntas delta vid båda tillfällena. Skrivarstugan hålls på engelska.    

Om deltagarna i skrivarstugan vill och har behov kommer vi även att erbjuda ett digitalt forum, ett så kallat Open space, som en uppföljning till skrivarstugan. Här låter vi deltagarnas frågor och funderingar styra agendan och olika gruppdiskussioner. 
Open space arrangeras preliminärt och efter behov den 2 oktober kl. 8.30-9.30 och kl. 10-11.  
Mer information om Open space ges i samband med skrivarstugan.  

För vem?

Skrivarstugan är öppen för alla som bedriver ungdomsverksamhet, oavsett organisationsform.  

Innehåll 

Under skrivarstugan går vi igenom centrala begrepp och prioriteringar inom Erasmus+. Vi går igenom frågorna som ställs i samband med ansökan och resonerar kring kraven som ställs på en godkänd ansökan som håller hög kvalitet. 

Anmälan

Anmäl dig senast den 20 september. Medverkan är kostnadsfri.

Digital skrivarstuga: Erasmus+ Strategiska partnerskap

Möteslänk skickas via mejl till de som anmält sig närmare inpå datumet för skrivarstugan. 
Vi reserverar oss för att skrivarstugan kan komma att ställas in om antalet anmälda är för få. 

Om Erasmus+ och Strategiska partnerskap

Erasmus+ är ett EU-program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. 

Strategiska partnerskap vänder sig till verksamma inom utbildnings- eller ungdomssektorn som vill utbyta erfarenheter (erfarenhetsutbyten) eller utveckla nya metoder (innovationsprojekt) tillsammans med organisationer i andra länder. Syftet med bidraget är att stärka arbetet med unga på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.  

Erasmus+ Ung och Aktiv

Erasmus+ Strategiska partnerskap