Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Verktyg och användbara resurser

Funderar ni på att genomföra ett projekt inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren? Här hittar ni resurser och verktyg som kan vara användbara när ni planerar, genomför och utvärderar era projekt.

Vad gäller för att söka bidrag inom Erasmus+?

I programhandledningen för Erasmus + kan du läsa mer om programmets mål och prioriteringar, vilka bidrag som går att söka och vilka villkor som gäller, samt hur du gör för att ansöka om bidrag inom de olika programdelarna. 

Här hittar du programhandledningen

Vad gäller för att söka bidrag inom Europeiska solidaritetskåren?

I programhandledningen för Europeiska solidaritetskåren kan du läsa mer om programmets mål och prioriteringar, vilka bidrag som går att söka och vilka villkor som gäller, samt hur du gör för att ansöka om bidrag. 

Programhandledning Europeiska solidaritetskåren

Kurser för att nå era mål

MUCF och de andra nationella programkontoren i Europa arrangerar regelbundet utbildningar och träffar med syfte att stötta organisationer som sköter EU-projekt inom något av de olika EU-programmen. 

Läs mer här.

Q! App

Q! App är en online plattform som hjälper dig att planera, utvärdera och följa upp kvalitén på internationella projekt inom ungdomssektorn. Appen är flerspråkig och finns även på svenska.

Läs mer här.

RAY-nätverket

Ray-nätverket, Research-based Analysis of European Youth Programmes, är ett europeiskt nätverk som utvärderar och analyserar effekterna på deltagare och projektledare av att delta i EU-programmen Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren.

Läs mer här.

Youthpass

Youthpass är ett europeiskt verktyg för erkännande av ungdomars läranderesultat och ungdomsarbetares deltagande i projekt som stöds genom Erasmus+. Alla som har genomfört en aktivitet inom programmet Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har rätt att få ett Youthpass.

Läs mer här.

Projektexempel

Behöver ni inspiration för er projektidé? Det kan hjälpa att titta på vad andra har gjort. På den här sidan samlar vi korta videofilmer från några projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Läs mer här.