Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+ Europeiska Solidaritetskåren

RAY-nätverket

Ray-nätverket, Research-based Analysis of European Youth Programmes, är ett europeiskt nätverk som utvärderar och analyserar effekterna på deltagare och projektledare av att delta i EU-programmen Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren.

Studier om hur EU-program påverkar deltagare och projektledare

RAY-nätverkets gör internationella studier av EU-medlemsländer där syftet är att få fram fakta om hur EU-programmet uppfyller målen och hur programmen påverkar deltagare och projektledare. Studien är en kunskapskälla om hur europeiska ungdomar påverkas av liknande program i Europa.

Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Nu finns den första svenska RAY-studien att ta del av. Studien är genomförd av Sveriges representant i RAY-nätverket, Daniel Silander som är Docent i Statsvetenskap samt forskningsledare för Europastudier vid Institutionen för Statsvetenskap vid Linnéuniversitetet (LNU). Daniel har under 2020 hjälpt MUCF som oberoende forskare med analyser av projekt inom Erasmus+.  Studien är ett resultat av Erasmus+ Ung och Aktiv-projekt mellan åren 2015-2020.

I rapporten kan du bland annat läsa om att 65 procent av projektdeltagarna upplever att de har en bättre bild av deras fortsatta utbildning, att 92 procent av projektledarna förstår icke-formell utbildning och lärande bättre och att 76 procent av projektdeltagarna har ökat sin förmåga att tänka logiskt och dra slutsatser.

Rapport: Svensk studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2015-2020

Rapport: Internationell studie om Erasmus+ Ung och Aktiv 2017-2018

EU

MUCF är nationellt kontor för EU-programmen: