Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Att tänka på när ni ansöker om EU-bidrag

Ska ni söka EU-bidrag? Jättebra! Här kommer lite tips om vad ni behöver tänka på när ni jobbar med ansökningssystemet (Application Forms).

Ansökningssystemet kan under perioder utsättas för hög belastning, särskilt i anslutning till ansökningstillfällenas slutveckor. Det är därför viktigt att påbörja och slutföra sin ansökan i god tid. 

Några saker att tänka på när ni skriver er ansökan är:

  • Använd en modern webbläsare. Exempel på dessa är Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera eller Google Chrome. Det är även alltid bra att ha rensat sin cache innan man påbörjar ansökan.
  • Ha enbart en flik öppen av ansökningssystemet. Systemet har en funktion för att automatiskt spara alla ändringar som görs i ansökan. Fler än en flik orsakar en konflikt mellan vilken version som är aktuell.
  • Tänk på att vara inloggad på rätt EU-login. Ansökan är knuten till ditt konto (men kan delas med andra). Kom ihåg att ni påbörjar er ansökan under OPPORTUNITIES men hittar påbörjade ansökningar under APPLICATIONS.

Om tekniska fel skulle uppstå som förhindrar er att skicka in er ansökan är det viktigt att ni meddelar erasmusplus@mucf.se eller esc@mucf.se så fort ni kan.

Om ni missar deadline kan ni begära att få lämna in en sen ansökan. Detta kan dock enbart beviljas vid tekniska fel. Det innebär även att vissa kriterier måste vara uppfyllda.

  • Ansökan måste vara klar, det vill säga ha 100% i statusmätaren och inte ha några röda markeringar i menyn till vänster.
  • Begäran måste vara skickad till MUCF inom 24 timmar från klockan 12:00, sista dagen för ansökan. Om möjligt ska ni använda funktionen för att exportera er ansökan som PDF-fil.

Ta skärmbilder på eventuella felmeddelanden eller avbrott. Datorns klockslag och datum ska vara synligt.

Om er ansökan har ogiltiga grupper/aktiviteter/budgetposter så ska systemet ge er ett varningsmeddelande. Om detta inte sker och ni lyckas skicka in en ogiltig är det viktigt att ni meddelar MUCF detta, då även detta kan räknas som ett tekniskt fel.

Direktlänkar: