Hoppa till huvudinnehåll
 
Erasmus+
Europeiska Solidaritetskåren

Konsekvenser av oegentligheter och fusk

Här beskriver vi vad MUCF anser är oegentligheter och fusk vid ansökan, genomförande och slutrapportering av projekt inom Erasmus+ Ungdom, Erasmus+ Idrott och Europeiska Solidaritetskåren.

  • Att köpa en ansökan eller betala för att en extern part skriver en ansökan. (Programguiden, del C, steg 3)
  • Att kopiera en befintlig ansökan. (Programguiden, del C, steg 3)
  • Inkomma med falska uppgifter/dokument. (Programguiden, del C, steg 2)

Observera att en konsekvens av att bryta mot reglerna för programmen, genom att till exempel lämna oriktiga uppgifter eller att plagiera ansökningar är att MUCF kan välja att återkalla en organisations certifiering. Detta omöjliggör för organisationen att söka eller vara partner i framtida ansökningar. För att ta emot projektmedel (även som partnerorganisation) måste er organisation vara certifierad av MUCF. 

En annan konsekvens är att vi avslår samtliga ansökningar organisationen inkommit med vid tillfället och/eller avslutar pågående projekt och återkräver utbetalade medel. 

Ytterst innebär det att en organisation utesluts från samtliga EU-program och tas upp i EU-kommissionens register för organisationer som inte tillåts motta EU-medel.

Det är viktigt att läsa sitt bidragsavtal noggrant, och avsteg från bidragsmottagarens åtagande i avtalet, vare sig det rör sig om åtaganden gentemot MUCF, deltagare i projekt eller partnerorganisationer, kan också leda till minskat eller helt indraget bidrag. (se ert avtals Terms and Conditions, Section 2)

Om ni är osäkra kring något är ni välkomna att kontakta MUCF via erasmusplus@mucf.se eller esc@mucf.se så erbjuder vi stöd och hjälp i samtliga processer!