Aktuellt

Pressmeddelande
2019-03-14
I MUCF:s nya Ung idag-rapport presenteras en lägesbild av ungas väg genom utbildningssystemet mot etablering i arbetslivet. Särskilt fokus har unga som är födda utrikes fått eftersom det finns tydliga skillnader mellan grupperna unga inrikes födda och unga utrikes födda. MUCF konstaterar att det finns få tecken på att de ojämna levnadsvillkoren mellan de båda grupperna är på väg att jämnas ut på lång sikt.
Pressmeddelande
2019-03-12
MUCF:s nationella ungdomsenkät från 2018, visar att var fjärde ung hbtq-person någon gång har avstått från att delta i öppen fritidsverksamhet. Anledningen är rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtq-personer är dessutom mer utsatta för allvarliga kränkningar i jämförelse med andra unga.  
Nyhet
2019-02-22
MUCF överklagar domen från Förvaltningsrätten om statsbidrag till Sveriges unga muslimer för 2017. MUCF har begärt anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet.
Nyhet
2019-02-22
Under 2018 delade MUCF ut medel till tjugo projekt som på olika sätt arbetat för att öka valdeltagandet. I samarbete med SWECO har MUCF tagit fram skriften ”Jag röstar!” som beskriver åtta av de tjugo projekten som har genomförts av kommuner och organisationer. Syftet är att inspirera andra till att aktivt arbeta med demokratiskt deltagande.
Pressmeddelande
2019-02-22
På frukostseminariet presenteras MUCF:s nya Fokus 18-rapport Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige och LSU:s kartläggning Ungdomsrörelsen och segregation.
Pressmeddelande
2019-02-20
I MUCF:s rapport Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige, som bygger på en enkätundersökning och tolv fokusgrupper, beskriver unga sina levnadsvillkor utifrån känslan att vara del av ett samhälle. I fokusgrupperna framkommer flera likheter mellan dem som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva.
Nyhet
2019-02-07
Sista ansökningsdag i årets första ansökningsomgång skjuts upp från den 7 februari till den 13 februari. Detta på grund av tekniska problem med ansökningssystemet som gör att det just nu inte går att registrera projektansökningar.  Problemet drabbar samtliga länder som arbetar med Europeiska solidaritetskåren.  Europeiska kommissionen jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt. 
Pressmeddelande
2019-02-05
I MUCF:s rapport Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige, som bygger på en enkätundersökning och tolv fokusgrupper, beskriver unga sina levnadsvillkor utifrån känslan att vara del av ett samhälle. I fokusgrupperna framkommer flera likheter mellan dem som bor i landsbygd, glesbygd och utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att leva de liv de vill leva.
Pressmeddelande
2019-02-01
- Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen, säger Lotta Persson, chef för Avdelningen för stöd och samverkan på MUCF. 
Nyhet
2019-02-01
Det har precis kommit till vår kännedom att Förvaltningsrätten i Stockholm har prövat föreningen Sveriges unga muslimers överklagande om statsbidrag för 2017. Vi kommer nu att analysera domen för att besluta vilka åtgärder vi ska vidta och om vi kommer att överklaga domen. Vid frågor kontakta presstjänsten på 010-160 10 20. Vi har för närvarande driftstörningar i e-posten.
Pressmeddelande
2019-02-01
I september 2017 beslutade regeringen att MUCF skulle omlokaliseras till Växjö senast den 1 februari 2019. Nu är flytten genomförd och omkring 60 medarbetare, både nyrekryterade från regionen och medföljande från Stockholm, kliver in på sitt nya jobb i Växjö.
Nyhet
2019-01-31
Sista ansökningsdag i årets första ansökningsomgång skjuts upp från den 5 februari till den 12 februari. Detta på grund av tekniska problem med ansökningssystemet som gör att det just nu inte går att registrera projektansökningar.  Problemet drabbar samtliga länder som arbetar med Erasmus+. Europeiska kommissionen jobbar på att lösa problemet så fort som möjligt.   

Sidor