Aktuellt

Nyhet
2016-12-08
Vi har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att motverka rasism.
Nyhet
2016-12-08
MUCF har fördelat bidrag till organisationer som arbetar för att förebygga att antidemokratiska idéer utvecklas och att individer radikaliseras.
Nyhet
2016-11-30
DN kritiserar i en ledare den 27 november vårt val av rapportförfattare för en av våra skrifter. Här är vår replik.
Nyhet
2016-11-25
MUCF bemöter kritiken.
Nyhet
2016-11-18
MUCF har fördelat drygt 17 miljoner kronor till projekt för att få unga i arbete eller studier.
Nyhet
2016-10-20
TRF och STRF får avslag medan SFM och SMFR beviljas projektstöd.
Nyhet
2016-10-17
Hela 7,5 procent av unga i åldrarna 16-24 år och 13 procent av 25-29-åringarna är utan jobb eller studerar inte.
Nyhet
2016-10-10
Andelen unga i åldern 16-24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest har ökat. Det visar ny statistik.
Nyhet
2016-09-30
Ungdomar i gula västar väntar på tågperrong.
Debatt: Nu måste vi ta tillfället i akt och skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhället, skriver gd Lena Nyberg i Dagens samhälle.
Nyhet
2016-09-13
- Vi är glada över att nu ha en ansvarig ungdomsminister, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Sidor