Aktuellt

Nyhet
2017-09-28
I dag lanserar vi vägledningen Knäck koden!, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Nyhet
2017-09-27
Statskontorets analys visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag.
Nyhet
2017-09-11
Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
Nyhet
2017-06-02
MUCF välkomnar domen om SDU som visar att den nya restriktivare synen på demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning.
Nyhet
2017-05-31
Debatt: Föreningar i utsatta områden tar ett stort ansvar för unga men får inte tillräckligt stort stöd från det offentliga.
Nyhet
2017-05-18
En artikelserie som påstås granska vår verksamhet baserat på ett fåtal av våra bidragsbeslut visar inte hela bilden.
Nyhet
2017-05-16
MUCF har öppet mellan klockan 08.00-10.00.
Nyhet
2017-05-04
Mucf delar ut 4 020 000 kronor i bidrag till lokala resurscentra i Södertälje, Husby, Vivalla, Rosengård, Klockaretorpet, Gottsunda och Alby.
Nyhet
2017-05-04
Stödet har bland annat gått till språkintroduktion, läxhjälp, samhällsinformation, praktik och traumabearbetning för nyanlända.
Nyhet
2017-04-26
Vi kommer till 12 orter med workshop om unga med psykisk ohälsa som varken arbetar eller studerar.
Nyhet
2017-04-20
MUCF har efter granskning beslutat att kräva tillbaka bidrag för projektet Stå Upp! 2.0
Nyhet
2017-03-30
Vi har inlett en ny granskning av Sveriges förenade muslimer, SFM.

Sidor