Aktuellt

Pressmeddelande
2017-01-11
Broschyrerna finns att ladda ner och beställa gratis på de språk som är vanligast bland nyanlända: engelska, arabiska, dari, somaliska, persiska och kurmanji, samt svenska och på lätt svenska på webben.  Innehållet är tydligt och lättillgängligt om hbtq-personers grundläggande rättigheter och var man kan vända sig för att få stöd.
Pressmeddelande
2017-01-03
– Barn i hela landet har fått möjlighet att göra något utöver det vanliga. Allt för många barn i Sverige kommer tillbaka efter sommarlovet och har inte haft möjlighet att göra något utanför den egna stadsdelen. Sommarlovsstödet har skapat förutsättningar för barn att få med sig ett extra minne från sommaren, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.
Pressmeddelande
2016-12-12
Bidraget till projekt för hälsofrämjande insatser för romer har gått till tre organisationer som tillsammans har fått dela på1 984 000 kronor. – Romer är en nationell minoritet som under lång tid har levt under sämre villkor i Sverige. Därför är det viktigt att främja arbetet som skapar förutsättningar för en bättre situation för romer särskilt när det gäller deras hälsa, säger Lena Nyberg generaldirektör för MUCF.
Nyhet
2017-10-09
Politiska beslut på lokalnivå är viktiga för att utveckla och förändra arbetssätt i skolan.
Nyhet
2017-10-05
Om offentlig sektor och civilsamhället inte vågar samverka kan det offentliga aldrig få en kunskapsbaserad grund att stå på. 
Nyhet
2017-10-03
Rapporten Att verka demokratiskt handlar om hur vi följer upp demokrativillkoren för statsbidrag.
Nyhet
2017-10-02
Tusentals unga i 25 kommuner svarar på frågor om situationen i skolan, möjligheter till inflytande, sin hälsa och fritid i ungdomsenkäten Lupp.
Nyhet
2017-09-28
I dag lanserar vi vägledningen Knäck koden!, en vägledning som ska ge kommuner och civilsamhällesorganisationer ett stöd i hur det går att samverka i det viktiga arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Nyhet
2017-09-27
Statskontorets analys visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag.
Nyhet
2017-09-11
Youmo i praktiken är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.
Nyhet
2017-06-02
MUCF välkomnar domen om SDU som visar att den nya restriktivare synen på demokratikriteriet går i linje med myndighetens bedömning.
Nyhet
2017-05-31
Debatt: Föreningar i utsatta områden tar ett stort ansvar för unga men får inte tillräckligt stort stöd från det offentliga.

Sidor