Aktuellt

Pressmeddelande
2017-10-23
Den 24 oktober hålls konferensen, Ett inkluderande samhälle på Park Avenue Hotell i Göteborg. Ett tillfälle för kommuner och det civila samhället att ta del av kunskap om ungas inkludering och lokala exempel.
Pressmeddelande
2017-10-16
- Det är viktigt att utveckla kunskapen om det civila samhället genom vetenskaplig forskning så att medarbetare inom offentlig sektor får bättre förståelse för aktörerna i det civila samhället. Ökad förståelse gör det enklare att samverka på ett bra sätt, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Pressmeddelande
2017-10-11
– Inget barn och ingen ung person ska utsättas för våld eller övergrepp. Genom ett medvetet och kunskapsbaserat arbete kan vi vuxna medverka till att stoppa våldet mot barn och unga. Både FN:s konvention om barnets rättigheter och svensk ungdomspolitik ger barn och unga tydliga rättigheter och ställer krav på oss vuxna. Barn och unga har rätt att göra sin röst hörd och vuxna ska ta till vara deras erfarenheter och kompetens, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.
Pressmeddelande
2017-10-02
— Genom att använda Lupp kan kommuner och regioner förbättra ungas situation lokalt vad gäller ungas rättigheter till inflytande och välfärd. LUPP gör att kommuner kan arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med lokal ungdomspolitik, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 
Pressmeddelande
2017-09-29
—     Det är ett angeläget arbete i en orolig tid både här hemma och i vår omvärld. För att få till en kraftfull insats mot våld och odemokratiska krafter krävs att alla inblandade parter gör insatser i samverkan och som värnar vårt demokratiska samhälle, säger Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF
Pressmeddelande
2017-09-11
Vägledningen vänder sig till de vuxna som möter unga nyanlända för att ge dem tips och stöd på hur man kan prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, skyldigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. Youmo i praktiken utgår från Youmo.se som är en webbsida för unga mellan 13-20 år med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på flera olika språk, arabiska, dari, somaliska, svenska, tigrinska och engelska.
Pressmeddelande
2017-08-15
– Det är glädjande att se att så många unga känner sig trygga i skolan. Samtidigt ser vi att skolorna har ett viktigt trygghetsarbete att göra när det gäller unga hbtq-personer och unga utrikes födda.
Pressmeddelande
2017-03-28
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s studie” Unga och våld” visar att killar står för det mesta våldet i samhället och också är mest utsatta. MUCF har tagit fram handboken ”Inget att vänta på” om våldsförebyggande arbete. Genom handboken får kommuner och andra organisationer stöd i att arbeta systematiskt med våldsförebyggande arbete med metoder som fungerar.
Pressmeddelande
2017-03-06
2016 var det premiär för regeringens satsning på att skapa meningsfulla sommaraktiviteter för alla barn och unga i åldern 6-15 år, oavsett föräldrarnas ekonomi. Syftet med sommarlovsbidraget är att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling samt att unga med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna mötas, ha roligt och utvecklas tillsammans.
Pressmeddelande
2017-03-01
I veckan lämnades den första delrapporten gällande ungas övergång mellan skola och arbete, ”Det stora steget”, in till utbildningsdepartementet. Tre saker som MUCF vill lyfta för det fortsatta rapportarbetet är:
Pressmeddelande
2017-02-14
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet.
Pressmeddelande
2017-01-13
– Hbtq-personer har rätt att känna sig trygga, sedda och respekterade oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Vardagen för hbtq-personer ser dock inte alltid ut så. I det viktiga arbetet för människors lika villkor gör hbtq-organisationer stor skillnad, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Sidor