Aktuellt

Nyhet
2018-07-20
Pressmeddelande: Regeringen förstärker uppdraget för MUCF och UMO.
Pressmeddelande
2018-07-09
Genom Europeiska Solidaritetskåren får unga en möjlighet att bidra till ökad solidaritet i samhället. Programmet ska främja aktivt medborgarskap och bidra till ungas personliga utveckling, samt berika organisationer och lokalsamhällen. Projekten kan till exempel omfatta arbete med flyktingar, miljö och kulturprojekt, samt insatser i samband med särskilda påfrestningar i samhället. Programmet tilldelas 375,6 miljoner euro fram till år 2020.
Pressmeddelande
2018-07-09
Genom Europeiska Solidaritetskåren får unga en möjlighet att bidra till ökad solidaritet i samhället. Programmet ska främja aktivt medborgarskap och bidra till ungas personliga utveckling, samt berika organisationer och lokalsamhällen. Projekten kan till exempel omfatta arbete med flyktingar, miljö och kulturprojekt, samt insatser i samband med särskilda påfrestningar i samhället. Programmet tilldelas 375,6 miljoner euro fram till år 2020.
Pressmeddelande
2018-06-29
Program Måndag 2 juli Unga på gränsen till Ingenmansland - Att ge unga stöd, så att rätt saker händer Tid: 08:00 - 08:50 Arrangör: Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, Nationella Rådet för finansiell samordning Event-ID: 49961
Nyhet
2018-06-28
Regeringen har beslutat att 50 miljoner kronor ska fördelas till kommuner som planerar att öka tillgängligheten (t.ex. i form av utökade öppettider) och kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år. Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av en fördelningsnyckel som baseras på statistik över antalet unga i åldern 0–20 år i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun (länk till listan över belopp finns nedan). Det kommer att vara möjligt att rekvirera medlen fr o m vecka 27.
Pressmeddelande
2018-06-28
Skolvalet är en spegelbild av den demokratiska processen och en konkret handling som ger den som saknar demokratisk tradition, eller inte har fått kunskap om vikten av att rösta med sig hemifrån, vägledning i hur en kan kan göra sin röst hörd. Men vågar vi prata politik i skolan? Är det ens lämpligt? Hur ska vi öka engagemanget från elever, lärare och skolledare?
Pressmeddelande
2018-06-27
På seminariet Adress spelar roll den 5 juli i Almedalen belyser Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF:s, generaldirektör Lena Nyberg med inbjudna gäster civilsamhället och det offentligas roll nu och i framtiden.
Pressmeddelande
2018-06-26
Många unga, och särskilt nyanlända, har frågor som rör hälsa, relationer, sexualitet och jämställdhet. Men få vet var de ska få tag på information om detta. På webbplatsen Youmo.se, som finns på sex olika språk, får unga svar på sina frågor. I Almedalen samtalar MUCF:s insatta panel om dessa viktiga frågor.
Nyhet
2018-06-19
Följande tider är myndigheten öppen i sommar.
Pressmeddelande
2018-06-18
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-06-15
Under 2018 delar MUCF ut 8,5 miljoner i statsbidrag som syftar till att öka valdeltagandet. Vi skriver i en debattartikel idag i Dagens Arena om det stora engagemang som finns i civilsamhället för att öka valdeltagandet och göra det mer likvärdigt.
Pressmeddelande
2018-06-14
2017 fördelade MUCF drygt 300 miljoner kronor till föreningar, stiftelser och kommuner i Sverige. Det offentliga stödet till civilsamhället har stor betydelse för att säkra villkoren för dessa organisationer att bedriva och utveckla sin verksamhet. Samhället i sin tur är beroende av civilsamhället eftersom det offentliga har fler utmaningar än vad det kan klara själv.

Sidor