Aktuellt

Nyhet
2018-06-19
Följande tider är myndigheten öppen i sommar.
Pressmeddelande
2018-06-18
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-06-15
Under 2018 delar MUCF ut 8,5 miljoner i statsbidrag som syftar till att öka valdeltagandet. Vi skriver i en debattartikel idag i Dagens Arena om det stora engagemang som finns i civilsamhället för att öka valdeltagandet och göra det mer likvärdigt.
Pressmeddelande
2018-06-14
2017 fördelade MUCF drygt 300 miljoner kronor till föreningar, stiftelser och kommuner i Sverige. Det offentliga stödet till civilsamhället har stor betydelse för att säkra villkoren för dessa organisationer att bedriva och utveckla sin verksamhet. Samhället i sin tur är beroende av civilsamhället eftersom det offentliga har fler utmaningar än vad det kan klara själv.
Pressmeddelande
2018-06-11
MUCF beviljar bidrag till kommuner och samordningsförbund för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) eller som löper risk att hamna i en sådan situation. Verksamheten ska i huvudsak riktas till unga och unga nyanlända i åldern 15-25 år och ske i samverkan med olika samhällsaktörer, som till exempel landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer inom det civila samhället.
Nyhet
2018-06-01
Det finns tecken på att organisationer satt i system att bilda mycket små föreningar som vi ifrågasätter beständigheten i. Förordningen ställer som krav att medlemsföreningarnas verksamhet inte får vara av tillfällig karaktär.
Pressmeddelande
2018-05-31
I Sverige, liksom i andra länder, har det länge funnits en diskussion om hur levnadsvillkoren på landsbygderna skiljer sig från levnadsvillkoren i städer. Civilsamhället är på flera sätt en särskilt viktig aktör på landsbygderna. De tar bland annat stort ansvar för lokal service och infrastruktur när kommersiella eller offentliga aktörer drar sig tillbaka.
Pressmeddelande
2018-05-30
Det finns tecken på att organisationer satt i system att bilda mycket små föreningar som vi ifrågasätter beständigheten i. Förordningen ställer som krav att medlemsföreningarnas verksamhet inte får vara av tillfällig karaktär.
Pressmeddelande
2018-05-24
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-05-14
I början av höstterminen kan skolor runt om i landet kostnadsfritt arrangera skolval. Det är ett sätt för skolan att arbeta med sitt demokratiuppdrag, att ge elever möjlighet att lära sig om den demokratiska processen och samtidigt bilda sig en egen politisk uppfattning. Sverige, tillsammans med Norge, är relativt unika i världen om att ordna skolval. Skolval kan få unga att känna att de har inflytande i samhället och att de har makt över sina liv.
Pressmeddelande
2018-05-03
Projekten kan till exempel handla om att öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet, stärka individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.
Pressmeddelande
2018-05-03
EU-programmet Erasmus+ har berikat Europas unga i mer än trettio år. I samband med den första ansökningsrundan 2018 beviljar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 33 ungdomsprojekt och fördelar över 16 miljoner kronor till organisationer i bland annat Borås, Stockholm och Södertälje.

Sidor