Aktuellt

Pressmeddelande
2018-09-25
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och Skolverket.
Pressmeddelande
2018-09-09
Under perioden 27/8–7/9 har 354 134 elever röstat i Skolval 2018. Hittills har 1 351 skolor rapporterat in godkända resultat och valdeltagandet var 79,6 procent.
Pressmeddelande
2018-09-04
I februari i år skickade MUCF ut en ungdomsenkät till 5 000 personer mellan 16 och 24 år, varav 46 procent har svarat på frågor om bland annat politiskt intresse och samhällsengagemang. Intresse för politik och samhällsfrågor
Pressmeddelande
2018-08-28
Nästan 1 700 skolor i inte mindre än 271 kommuner har anmält sig till att delta i skolval mellan 27/8-7/9. Det innebär att 8 av 10 elever går på en högstadie- eller gymnasieskola som tagit chansen att rusta sina elever i demokratifrågor och att ta ställning i samband med skolval.
Pressmeddelande
2018-08-27
I en ny rapport från MUCF lyfter myndigheten fram vad som kan hindra personer från att delta i det civila samhället. Genom en kunskapsöversikt visar vi hur resurser, motivation och nätverk är betydelsefulla faktorer för att skapa engagemang. Brister någon av faktorerna kan det innebära hinder för att delta. På så sätt kan det också skapas grupper av personer som inte deltar.
Pressmeddelande
2018-08-21
Sommarlovet är nu slut. När eleverna är tillbaka i skolans korridorer igen är det bara dagar kvar tills många av dem får prova på att rösta och aktivt ta ställning för ett politiskt parti. Drygt 1 700 skolor har anmält sig till att delta i Skolval 2018 som pågår 27/8-7/9. Det innebär att 8 av 10 elever går på en högstadie- eller gymnasieskola som tagit chansen att rusta sina elever i demokratiarbete och aktiviteter i samband med skolval. Det är glädjande siffror!
Pressmeddelande
2018-08-20
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-08-17
Hälsosituationen hos unga hbtq-personer har inte förbättrats de senaste tio åren, men kunskapen om vad som behöver förändras för att dessa unga ska må bättre finns. Skolor behöver arbeta med att synliggöra olika sexualiteter, könsidentiteter och könsuttryck på ett självklart sätt och på att långsiktigt arbeta för att bredda normerna om sexualitet och kön både i skolans undervisning och i skolmiljön.
Pressmeddelande
2018-08-06
I början av höstterminen kan skolor runt om i landet kostnadsfritt arrangera skolval. Det är ett sätt för skolan att arbeta med sitt demokratiuppdrag, att ge elever möjlighet att lära sig om den demokratiska processen och samtidigt bilda sig en egen politisk uppfattning. Skolval kan leda till att unga får ökat inflytande i samhället och mer makt över sina liv. Det bidrar bland annat till framtidstro och förtroende för hur ett demokratisktsamhälle styrs.
Nyhet
2018-08-06
Varför delar MUCF ut bidrag till barn- och ungdomsorganisationer? Att fördela statsbidrag till riksorganisationer, som organiserar barn och ungdomar, är ett uppdrag som vi har från regeringen.  Vad är syftet med bidragen? Regeringens syfte är att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället, vilket i sin tur stärker demokratin. Hur mycket pengar delar MUCF ut till barn- och ungdomsorganisationer?
Pressmeddelande
2018-07-30
Direkt när MUCF uppmärksammades på Expressens uppgifter kallade vi Sverok till ett möte, som ägde rum den 5 juni 2018. MUCF träffade då representanter för ledningen i Sverok för att få svar på våra frågor om hur de granskar de föreningar som får bidrag. På mötet gavs MUCF en tillfredsställande beskrivning av Sverok:s granskningsrutiner vilket inte föranledde särskilda åtgärder.
Nyhet
2018-07-20
Vikten av vettig sexualundervisning i skolan är rubriken på ett av EuroPrides seminarier i augusti.

Sidor