Hoppa till huvudinnehåll
 

Varför skolval? Intervju #2

I vår intervjuserie Varför skolval? kan du följa lärare och annan skolpersonal som delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring deltagandet i Skolval 2022 till riksdagen. Intervjuserien lyfter även fram hur man kan arbeta inför valet i skolan för att öka elevers kunskap om demokrati och politik. Denna gång har vi intervjuat Susanne Brissman och Hanna Lundblad som arbetar som rektorer i Karlstad kommun. Båda rektorer berättar om vikten av skolval som en del av demokrati och uppmanar alla skolor att delta i Skolval 2022.

Varför tycker ni att skolval är viktigt?

- Val är en del av demokratin och demokrati är viktigt. Det kan man se framför allt om man tittar på världensläget idag. Det är vår uppgift att se till att vi värnar om demokrati i skolan. Därför är vi med och arrangerar ett skolval. Det är viktigt att engagera elever i frågor som rör politik och demokrati. Att värdera deras åsikter och vilka frågor de tycker är viktiga. 

Hur arbetar ni med skolval i år?

- Vi kommer genomföra skolval i vår gymnasieskola. Vi arrangerar politiska debatter och har besök av politiska ungdomsförbund, där alla förbund kommer medverka samtidigt i samband med debatterna vi har.

Vad säger ni till skolor som inte är med i Skolval 2022 på grund av olika anledningar?

- Våra äldsta elever i skolan kommer göra det riktiga valet i september- vi har en viktig roll att bidra med kunskap för eleverna.  Gå med! Se till att vi upprätthåller den demokratin som vi faktiskt lever i.