Hoppa till huvudinnehåll
 

Varför skolval? Intervju #1

I vår intervjuserie Varför skolval? kan du följa lärare och annan skolpersonal som delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring deltagandet i Skolval 2022 till riksdagen. Intervjuserien lyfter även fram hur man kan arbeta inför valet i skolan för att öka elevers kunskap om demokrati och politik. Först ut är Tommy Palmberg, lärare i samhällskunskap och svenska på Westerlundska gymnasium i Enköping.

Skolan har ett viktigt demokratiuppdrag. Hur arbetar ni med det på din skola?

- Vi jobbar väldigt mycket med värdegrundsfrågor. Vi diskuterar även i ämneslagen hur vi kan ta upp ämne som demokrati, jämställdhet och jämlikhetsfrågor. Alltså hur vi på ett naturligt sätt kan diskutera dessa frågor utan att skriva eleverna på näsan. Istället för att säga "Nu ska vi diskutera jämlikhet", så försöker vi få in det på ett naturligt sätt i varje ämne. Demokratin har ett eget ett avsnitt i samhällskunskap, men ska genomsyra all undervisning.

På vilka sätt passar Skolval till riksdagen in i ert demokratiuppdrag?

- Jag tycker att skolval passar väldigt bra in som en naturlig del i vårt demokratiuppdrag. Det är bra att eleverna får öva och känna på hur det är att rösta. Det är lätt att glömma att den praktiska biten är viktig. Hos oss försöker vi därför genomföra skolval så likt det riktiga valet som möjligt.

- Skolval är också ett tillfälle att diskutera vad partierna står för och vad olika ideologier betyder. Jag brukar försöka få eleverna att själva reflektera över vad de har för ideologi och att de tänker igenom vad de tycker innan valet. Även om rösterna inte räknas i det riktiga valet, så blir deras röst synlig. Det tror jag kan engagera många!

- Parallellt med skolval måste vi prata mer om vad demokratin innebär, hela tiden. Mitt uppdrag handlar om att få eleverna att förstå vad det innebär att leva i en demokrati. Jag brukar fråga eleverna när ett land är demokratiskt. Många gånger blir svaret att det handlar om att få rösta. Det är viktigt såklart, men elever måste förstå att demokratin är större än så. Att det är många delar som ingår, allt från yttrandefrihet till rättssäkerhet.

På vilket sätt arbetar ni för att öka elevernas engagemang i demokratifrågor?

- Vi anordnar en debatt varje år där vi bjuder in lokala politiker från alla partier som är representerade i riksdagen. Det är en heldag på skolan där det också arrangeras andra aktiviteter, till exempel brukar elever hålla i en frågestund med partierna. Inför debatten har elever också fått komma med förslag på vad partierna ska debattera.

Hur hanterar ni kontroversiella frågor i en sådan politikerdebatt?

- De flesta gånger har det gått bra. Inför debatten är vi tydliga med att det är viktigt att få ha olika åsikter men att alla måste ha en respektfull ton mot varandra. I en demokrati är det viktigt med olika åsikter och även svåra frågor måste få ställas och diskuteras - vi censurerar aldrig.

Hur arbetar du med elever som är mindre engagerade och inte har intresse för demokrati eller politik?

- Det handlar om att hitta rätt ingångar, för egentligen tycker jag att allt är politik. Ibland har vi bara inte förstått att de saker som ligger en varmt om hjärtat i själva verket har en koppling till politik och att man faktiskt kan påverka genom att göra sin röst hörd.

Vad gjorde ni med resultatet vid Skolval 2018?

- Tillsammans med eleverna jämförde vi resultatet lokalt i Enköping men också nationellt. Vi diskuterade vad resultatet beror på och vad som skulle ha hänt i riksdagen om skolval hade varit ett riktigt val. En elev sa att partierna borde vara intresserade av resultatet av skolval, för det är som en opinionsundersökning på hur det kommer se ut i framtiden. Det var klokt sagt.

Har du några tips till andra lärare som jobbar med Skolval 2022?

Det är viktigt att få stöd från skolledningen och att andra kollegor förstår vikten av skolval. Till exempel genom att göra schemabrytande aktiviteter där skolledningen är med och stöttar. Det tar en del tid att sätta sig in i hela processen, så det är viktigt att börja i god tid. Att planera valdagen noggrant genom att ansvariga lärare får tillräckligt med tid i sin tjänst för att stötta eleverna som håller i det här.