Hoppa till huvudinnehåll
 

IDE forum - en mötesplats för civilsamhället och offentlig sektor   

IDE forum (före detta Forumkonferensen) är en mötesplats för dialog mellan civilsamhället och offentlig sektor. IDE står för Inspiration, Dialog och Erfarenhetsutbyte vilket är forumets centrala begrepp i syfte att stärka förutsättningarna för samverkan mellan sektorerna. 

IDE forum 2024 anordnas den 10 september under temat Samverkan i en föränderlig tid, med efterföljande dialogträffar, 16, 17 och 18 september. I år är det 15 år sedan propositionen En Politik för det civila samhället antogs. Hur ser förutsättningarna för samverkan mellan den offentliga och ideella sektorn ut idag? Vilka lärdomar har gjorts som kan rusta oss att lösa framtidens samhällsutmaningar tillsammans?

Anmäl dig till IDE forum 2024 här. 

IDE forum Inspiration, dialog, erfarenhetsutbyte
publik under konferens

Tema och anmälan

IDE forum hette tidigare Forumkonferensen och anordnas vartannat år av MUCF på uppdrag av regeringen. Forumet anordnas i samverkar med Nationellt organ för samråd och dialog mellan regeringen och det civila samhället (NOD).

Bild från seminarium i Lund

Program och medverkande

Här kan du ta del av programmet för IDE forum 2024 och se vilka som medverkar.

samtal mellan två unga kvinnor sittande vid ett bord

Dialogträffar

Utöver IDE forums program kommer det i år finnas möjlighet att anmäla sig till dialogträffar för ett fördjupat samtal utifrån årets tema. Syftet är även att deltagare ska nätverka, dela erfarenheter och inspireras av varandra.

Två kvinnor samtalar och tittar på en rapport

Rapporter som presenteras under IDE forum

Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges regioner

Samverkan mellan civilsamhället och Sveriges kommuner

NOD:s lägesbild

personer som sitter framför en dator

Hubbar

Att bjuda in lokala aktörer för att titta på IDE forum tillsammans och hålla en lokal, fysisk, dialogträff kan vara ett bra sätt att kickstarta ert samverkansarbete eller för att få ny inspiration i det befintliga arbetet. MUCF och NOD kan hjälpa till att utforma ett upplägg för er lokala dialogträff och bistå med marknadsföring av er lokala hub.  

Är din organisation intresserad av att anordna en lokal hub? Kontakta veronica.hjelm@mucf.se eller amanda.bengtsson@nodsverige.se.  

Foto på stora scenen när konferensen invigdes 2019. Fotograf: Mats Petersson

Tidigare konferenser

IDE forum hette tidigare Forumkonferensen och anordnas vartannat år av MUCF på uppdrag av regeringen. Här kan du ta del av tidigare dialogforum.

Forumkonferensen 2022

Forumkonferensen 2020