Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF:s Regionnätverk för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Varje år samlar MUCF Sveriges regioner för att främja arbetet med ett ungdomsperspektiv och samverkan med civilsamhället i regionerna.

I Regeringens skrivelse Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 (2020/21:133) lyfts det civila samhällets potential och förmåga till omställning och att det bör tas till vara för att kunna möta samhällsutmaningar. Strategin lyfter också att ett ungdomsperspektiv ska främjas inom den regionala utvecklingspolitiken. MUCF ser regionnätverket som en möjlighet att samverka med er i regionerna kring dessa frågor.

Träffarna

Träffarna sker oftast två gånger per år, både fysiska och digitala träffar förekommer. Varje träff har ett aktuellt tema som bestäms av MUCF tillsammans med regionerna. Sedan starten 2018 har träffarna exempelvis handlat om UVAS (unga som varken arbetar eller studerar), metoder för samverkan mellan sektorerna med mera.

Till träffarna bjuder vi in intressanta föreläsare och delar MUCF:s kunskap om ämnet.

Erfarenhetsutbyte är också viktigt under träffarna och till varje träff har MUCF som mål att bjuda in regionala exempel där en region och en civilsamhällesaktör berättar om hur just de arbetar med den specifika frågan.

För vem

Regionträffarna riktar sig till regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller har ett intresse av att lära sig mer om områdena. Ni får gärna delta flera från varje region! 

Samtliga regioner i Sverige är inbjudna att medverka och det är fritt för den som vill att anmäla sig till nätverket.

Kostnad

Att vara med i regionnätverket och att delta på träffarna är gratis.