Hoppa till huvudinnehåll
 

Ny vägledning om hälsa, sexualitet och jämställdhet – för de som möter nyanlända

2017-09-11 - 11:59

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ”Youmo i praktiken” som är en vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Vägledningen vänder sig till de vuxna som möter unga nyanlända för att ge dem tips och stöd på hur man kan prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, skyldigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. Youmo i praktiken utgår från Youmo.se som är en webbsida för unga mellan 13-20 år med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter på flera olika språk, arabiska, dari, somaliska, svenska, tigrinska och engelska.

- Det är viktigt att utgå från ett rättighetsperspektiv när vi pratar med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Det handlar om att alla unga i Sverige, oavsett vilken bakgrund de har eller vilket språk de talar, har rätt att få information och kunskap om dessa frågor. Det handlar till exempel om rätten att veta att du bestämmer över din egen kropp, kunskap om vart du ska vända dig om du mår dåligt och vad du kan göra för att må bra, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

MUCF har fått i uppdrag att i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO inom Stockholms läns landsting för att ta fram, sprida och därefter utbilda utifrån en webbsida med information om hälsa och jämställdhet med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, riktad till unga nyanlända. Webbsidan youmo.se lanserades våren 2017.

- Det är vår förhoppning att vägledningen ”Youmo i praktiken” och utbildningsdagarna tillsammans med sajten youmo.se ska bidra till att fler unga i Sverige får den kunskap kring hälsa, jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som de har rätt till, säger Lena Nyberg.

Under hösten kommer MUCF, tillsammans med regionala aktörer runt om i Sverige, genomföra 10 utbildningsdagar för vuxna som möter unga nyanlända utifrån vägledningen och Youmo.se. Utbildningarna heter Rätt att veta! En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. Det planeras även webbinarier under hösten som kommer vara öppna för alla som är intresserade att anmäla sig till.

https://www.mucf.se/webbplatsen-youmose

Prenumerera gärna på MUCF:s nyhetsbrev: https://www.mucf.se/nyhetsbrev

Prenumerera gärna på MUCF:s pressmeddelanden: https://www.mucf.se/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden