Webbplatsen Youmo.se

Youmo.se är en sajt med information om hälsa, jämställdhet, sex, relationer och rättigheter riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga.

Illustration från Youmo.se. En tjej och en kille.

Youmo.se

Youmo.se är en webbplats med information om hälsa, jämställdhet, sex, relationer och rättigheter riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år. Allt innehåll finns på lätt svenska och på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. 

Innehållet har tagits fram i nära samarbete med unga själva och yrkesgrupper som möter dem, till exempel personal på landets ungdomsmottagningar. 

Många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. Därför fick MUCF och den webbaserade ungdomsmottagningen UMO i uppdrag att ta fram och sprida en digital plattform.

Det här gör vi

MUCF ska med utgångspunkt från Youmo.se utbilda yrkesverksamma som möter unga nyanlända.

Youmo i praktiken

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt.

Youmo i praktiken

Utbildningar för yrkesverksamma

Hösten 2017 kommer vi att genomföra utbildningar för yrkesverksamma som möter unga nyanlända i sitt arbete. Det kan vara personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, familjehem eller liknande.

Utbildningarna varvar föreläsningar och metoder för att underlätta samtal med unga kring sex, hälsa, jämställdhet, rättigheter, normer och relationer. Utbildningen kommer att utgå från Youmo.se och vägledningen.

Utbildningar

  • 26 september: Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland
  • 3 oktober: Länsstyrelsen Västerbotten
  • 7 november: Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och landstinget i Kalmar län
  • 10 oktober: Länsstyrelsen i Södermanlands län och Landstingen Sörmland
  • 24 oktober: Region Örebro län
  • 26 oktober: Länsstyrelsen Gävleborg och region Gävleborg
  • 14 november: Region Kronoberg
  • 23 november: Länsstyrelsen i Norrbottens län
  • 29 november: Stockholms läns landsting, Lafa - enheten för sexualitet och hälsa
  • 6 december: Länsstyrelsen i Västmanland och Region Västmanland

Vi kommer att arrangera utbildningarna tillsammans med länsstyrelserna, landstingen och regionerna som också ansvarar för att bjuda in deltagare i sina regioner.