Webbplatsen Youmo.se

Youmo.se är en sajt med information om kroppen, sexualitet, hälsa och relationer för 13–20-åringar. Vägledningen Youmo i praktiken utgår från Youmo.se och är ett utbildningsmaterial för yrkesverksamma som möter unga nyanlända.

Illustration från Youmo.se. En tjej och en kille.

Youmo.se

På webbplatsen finns information om kroppen, sexualitet, hälsa och relationer för 13–20-åringar på olika språk. Allt innehåll finns på lätt svenska och på arabiska, dari, somaliska och tigrinja. Innehållet har tagits fram i nära samarbete med unga själva och yrkesgrupper som möter dem. 

Bakgrunden är att många unga nyanlända saknar kunskap om var de ska få tag på information om just hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige.

Youmo.se

Det här gör vi

MUCF ska med utgångspunkt från Youmo.se utbilda yrkesverksamma som möter unga nyanlända.

Youmo i praktiken

Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända. Vägledningen underlättar för vuxna att våga börja prata om hälsa, jämställdhet, sexualitet, rättigheter, normer och relationer med unga nyanlända på ett inkluderande sätt. 

Den är ett stöd för dig som vill vara redo för samtal när de dyker upp, föra enskilda samtal eller ta dessa samtal i grupp. Youmo i praktiken är nära knuten till youmo.se. En samtalsmetod kan till exempel gå ut på att prata om en film ni tillsammans sett på youmo.se.  

Youmo i praktiken

Utbildningar för yrkesverksamma

Under 2017 har vi genomfört utbildningen Rätt att veta! för vuxna som möter unga nyanlända. Det har varit personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, familjehem eller liknande.

Vi kommer även att erbjuda utbildningar under 2018. Utbildningarna sker tillsammans med en lokal samarbetspart som en länsstyrelse, landsting, en region eller ett kommunförbund. 

Webbutbildningar

För dig som inte gått våra utbildningar eller som inte kan vara med framöver finns möjlighet att se tre webbseminarium som vi har spelat in. De fördjupar sig i olika ämnesområden som vägledningen Youmo i praktiken tar upp. Seminarierna är en timme långa och du ser dem alltså i efterhand. För att kunna ha nytta av informationen rekommenderar vi att du har laddat ned handledningen Youmo i praktiken innan du ser på seminarierna.

Del 1: Kropp och sexualitet
Del 2: Traumamedveten omsorg, TMO
Del 3: Jämställdhet och att stoppa kränkningar

Youmo i praktiken – tre webbseminarier