Hoppa till huvudinnehåll
 

52 projekt får dela på 38 miljoner kronor: ”Rekordmånga ansökningar om bidrag i år”

2020-05-28 - 13:51

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt. Det är projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans.

Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol, en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken.

- Överlag så är kvaliteten på årets ansökningar väldigt hög. Vi har därför varit tvungna att prioritera hårt bland projekten som beviljas bidrag. Detta har medfört att det finns flera bra projekt som medlen tyvärr inte räckt till, säger Kenneth Condrup.

Särskild prioritering i år

MUCF har i år särskilt prioriterat organisationer som företräder en nationell minoritet när det gäller stödformen ”Rasism”. När det gäller stödformen ”Ungas organisering” har projekt i utsatta områden, glesbygd och landsbygd prioriterats. Detta har skett genom att avsätta en särskild pott av bidraget för de organisationer/projekt som omfattas av prioriteringen.

Så här fördelas totalsumman på drygt 38 miljoner kronor i de tre stödformerna:

Flera projekt inom stödformen ”Rasism” har skolan (lärare och/eller elever) som målgrupp. I år har också fler organisationer som företräder en nationell minoritet sökt bidrag till projekt för att motverka eller förebygga rasism och intolerans, 18 projekt jämfört med sex i fjol. En fjärdedel av de organisationer som i år sökt bidrag för projekt mot rasism har aldrig tidigare ansökt.

Flera av årets ansökningar inom stödformen ”Hot och hat” syftar till att höja säkerheten inom den egna organisationen och för dess företrädare, bland annat från organisationer som arbetar med jämställdhet, mänskliga rättigheter och hbtq+. Flera av dem vittnar i sina ansökningar om ett hårdnat samhällsklimat och ökad utsatthet för hot och hat och andra kränkningar.

Nytt bidrag ska stärka demokratin

Den 1 juni öppnar MUCF också ansökan för den nya satsningen på statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin.

Bidraget lämnas till åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Totalt rör det sig om cirka 7,75 miljoner kronor under 2020.

Ansökan öppnar den 1 juni och stänger den 17 augusti och ansökan görs i MUCFs ansökningssystem. Mer information om bidraget hittar du på MUCF:s hemsida.

Här kan du se vilka organisationer som nu får projektbidrag av MUCF

Exempel på projekt som fått bifall till sin ansökan:

  • Jordens vänner för ett projekt som ska bidra till ett ökat engagemang hos unga genom att förändra klimatångest till en positiv kraft i samhället (2 471 543 kr)
  • Tjejer i förening för att bland annat fortsätta utvecklingen av Malmö ungdomsråd, en organiseringsmodell för ungdomars inflytande i stadsutvecklingsprocesser (1 315 500 kr)
  • Civil Rights Defenders (CRD) för projektet Säkerhetsjouren som bland annat erbjuder stöd och tjänster via en "help desk" och uppsökande verksamhet till opinionsbildare och fristående aktörer i det offentliga samtalet (1 292 275 kr)
  • RFSL Ungdom för projektet Civilkurage som ska skapa förutsättningar för det unga civilsamhället att bättre kunna stå emot och skydda sig mot hat och hot, samt att kunna göra sina röster hörda i debatten (1 113 257 kr)
  • Awesome people för projektet Escape the Phobia. Projektet utgår bland annat från interaktiva och lärande så kallade "escape rooms" (849 700 kr)
  • Individuell Människohjälp (IM) för projektet Antirasism i arbetslivet som riktar sig till arbetsgivare som vill stärka sitt antirasistiska arbete (1 513 000 kr)
  • Gipsy föreningen Galbi får bidrag för projektet Singoallas Karavan. Föreningen ska resa med husvagn till olika platser i Göteborgsområdet och lära ut mer om romsk kultur, mat och levnadssätt (294 400 kr).