Hoppa till huvudinnehåll
 

27 projekt för unga får dela på 16 miljoner kronor i EU-bidrag

2022-01-13 - 13:24

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beviljat totalt 16 miljoner kronor (1 582 728 euro) i bidrag till 27 svenska ungdomsprojekt. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. - Vi hoppas på att ännu fler söker under 2022, såväl erfarna som nya aktörer, säger Ellen Gosdoum, chef for avdelningen för internationellt samarbete.

Den andra ansökningsrundan 2021 avslutades den 5 oktober, och MUCF fick ta emot totalt 47 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Cirka 6 miljoner kronor (564 678 euro) beviljades till 16 organisationer i bland annat Gävle, Stockholm och Göteborg. En stor del av ansökningarna handlade om miljö och klimatförändringar, fysiskt och mentalt välmående och entreprenörkunskaper.

MUCF fick 13 projektansökningar till Europeiska solidaritetskåren och beviljade cirka 10 miljoner kronor (1 018 050 euro) i bidrag till 10 volontärprojekt och ett solidaritetsprojekt i bland annat Örebro, Uddevalla och Järna. Majoriteten av ansökningarna handlade om solidaritet, samhällsbyggnad, miljö och klimatpåverkan.

- Inom Europeiska solidaritetskåren började 2021 med ett något blygsamt antal ansökningar men i ansökningsomgång 2 så kom många av våra erfarna organisationer tillbaka och vi har kunnat fördela budgeten till många bra projekt. När det gäller Erasmus+ så kan vi se att många nya organisationer har hittat till programmet vilket är glädjande, säger Ellen Gosdoum.

Exempel på beviljade projekt från Erasmus+ Ungdom:

  • Jönköpings kommun ska driva ett 24 månader långt kompetensutvecklingsprojekt där ungdomsledare och ungdomsarbetare gör fyra studiebesök i de deltagande länderna; Sverige, Lettland, Slovenien och Slovakien. Det totala deltagarantalet är 67, men under 50 deltagare per aktivitet. Under och efter studiebesöken ska deltagarna utbyta goda erfarenheter, lära sig nya inkluderande verktyg och icke-formella metoder. Detta i syfte att utveckla trygga och inkluderande platser för unga HBTQI-personer och utveckla det inkluderande ungdomsarbetet i organisationerna.
  • Goodness of People i Stockholm ska genomföra ett ungdomsutbyte för 42 deltagare i Litauen den 16–23 augusti 2022. Syftet är att med idrott som verktyg öka social inkludering, aktivt deltagande i det offentliga livet och utveckla personliga ledaregenskaper. Målgruppen är unga i åldern 17 till 25 år från Sverige, Polen, Bulgarien, Litauen, Italien och Rumänien.
  • PeaceWorks Sweden i Stockholm ska genomföra ett mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare för 29 deltagare från Sverige, Spanien, Tyskland, Bulgarien, Italien, Grekland och Rumänien. Två olika aktiviteter planeras; den ena i Sverige 30 oktober – 5 november 2022 och den andra i Grekland 25 mars – 1 april 2023. Syftet är att stärka kapaciteten till antirasistiskt arbete hos ungdomsarbetare och ungdomsorganisationer.

Se bifogad lista (nedan) med alla de 27 beviljade projekten, både inom Erasmus+ Ungdom och Europeiska solidaritetskåren.

Ackreditering och Quality Label

MUCF beviljade även Erasmus+ ackreditering till Haninge kommun och Hästekasen Gård Förening under 2021. Det här innebär att verksamheterna nu är godkända att söka budget för sitt strategiska arbete inom ungdomsutbyten och kompetensutveckling för de som arbetar med unga inom Erasmus+.

Sedan förra ansökningsrundan beviljades flera verksamheter inom Europeiska solidaritetskåren en så kallad Quality Label: Hästekasen Gård Förening, Peaceworks Sweden, Stiftelsen Fryshuset, Relearn Suderbyn, Trans Europe Halles, Omställning Järna, Örebro kommun Ung arena, Awesome People Mundekulla, ISKCON Almvik och Föreningen Staffansgården. Det betyder att de nu kan ta emot deltagare och/eller skicka deltagare i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren.

Fakta om EU-programmen

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ungdom. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om Erasmus+.

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär och genomföra solidaritetsprojekt. Läs mer om Europeiska solidaritetskåren.