Hoppa till huvudinnehåll
 

Vi följer upp civilsamhällets villkor

Nyhet -
Personer håller fram händer hållandes gröna plus plus

I dagarna kommer ca 2000 slumpmässigt utvalda ideella föreningar i Sverige att ta emot en enkät från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Enkäten genomförs av MUCF varje år för att följa upp det civila samhällets villkor. Genom undersökningen får vi kunskap om det civila samhällets situation. Enkäten innehåller bland annat frågor om föreningens ekonomi men också om föreningens självständighet, oberoende och kontakter med offentliga företrädare. 

Ditt svar betyder mycket

Om din förening får enkäten – ta chansen att svara! Resultatet ger svenska myndigheter och politiker värdefull kunskap om ideella föreningars förutsättningar och villkor. Ditt svar är en viktig pusselbit. Ju fler som svarar, desto fler röster och upplevelser fångas upp och resultaten blir mer tillförlitliga.  

Du väljer själv om du vill fylla i en pappersenkät eller svara digitalt via nätet. Information om hur du svarar på enkäten finns i brevet du fått tillsammans med enkäten. Alla svar är givetvis anonyma*. 

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om enkäten, kontakta info@indikator.org. Om du har andra frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Marit Gisselmann vid MUCF: marit.gisselmann@mucf.se

Resultaten kommer att publiceras i en rapport i maj 2019.

[collapsed title=*Anonymitet och hantering av enkätmaterialet]Urvalet har hanterats av Statistiska centralbyrån (SCB) och är hämtat ur företagsregistret. Institutet för kvalitetsindikatorer använder ett unikt löpnummer för att registrera svar och genomföra påminnelser. När MUCF tar emot materialet är löpnumret borttaget, och därmed finns ingen koppling kvar till den enskilda organisationen. Genom att skicka in enkätsvaret godkänner ni behandlingen av uppgifterna. Resultatet redovisas i form av övergripande tabeller och diagram. Ingen kommer att veta hur just er organisation har svarat. Uppgifterna kan eventuellt också komma att användas av forskare och andra myndigheter. Då enbart för statistik- och forskningsändamål. Sådan verksamhet omfattas av statistiksekretess (enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)).[/collapsed]