Hoppa till huvudinnehåll
 

Nya siffror: Psykisk ohälsa ökar bland unga

Nyhet -

Idag är det internationella dagen för mental hälsa och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor presenterar nya siffror som visar att den psykiska ohälsan bland unga ökar.

Andelen unga i åldern 16-24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest har ökat från 20,5 procent 2008-2009 till 28 procent 2014-2015. Ökningen gäller båda killar och tjejer, men det är betydligt vanligare att tjejer uppger psykiska symtom än att killar gör det, 34 procent av tjejerna och 23 procent av killarna angav psykiska symtom 2014-15. Detta visar ny statistik på sajten ungidag.se, där MUCF presenterar ungdomspolitiska indikatorer. – Vi känner sedan tidigare till att det är vanligare med psykiska symtom bland tjejer än bland killar. Att andelen unga med psykiska symtom fortsätter att öka, både bland tjejer och killar, är oroväckande. Psykisk ohälsa är ett av de största hoten mot folkhälsan, både i Sverige och i resten av världen. Vi behöver prata mer om hur vi ska vända den negativa utvecklingen bland unga, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Andelen unga 13–18-åringar som uppger psykosomatiska symtom, som huvudvärk, magont eller svårt att somna, minst en gång i veckan har inte ökat under motsvarande period. Men över hälften av unga, 55 procent, anger sådana symtom. Även här är det stora skillnader mellan könen, 64 procent bland tjejerna och 47 procent bland killarna angav detta 2014-15. – I våra studier ser vi att de flesta unga som lider av psykisk ohälsa saknar en medicinsk diagnos för det, och att de därför inte heller får tillräckligt med stöd och vård. Det finns alltså ett fortsatt stort behov av att öka stödet till unga som mår dåligt. Den ökade psykiska ohälsan kan komma att leda till mycket individuellt lidande och stora samhällskostnader om vi inte kraftsamlar nu för att motverka utvecklingen, säger Lena Nyberg. På MUCF:s rikskonferens 29-30 november kommer fler programpunkter handla om ungas psykiska ohälsa och Ung idag. Statistiken om ungas psykiska och psykosomatiska symtom är inrapporterade av Statistiska Centralbyrån.