Hoppa till huvudinnehåll
 

MUCF vill bidra till samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle

Nyhet -

MUCF har tillsammans med Digiteket tagit fram en webbutbildning för att öka kompetensen om samverkan mellan bibliotek och civilsamhället. Kursen ska bidra till fördjupning av hur samverkan kan leda till konkret genomförande och resultat där alla gynnas.


Efter en inventering gjord av Kulturrådet, kring vilka behov av kompetensutbildning som fanns inom folkbiblioteken, framkom att det fanns behov av ökad kompetens om samverkan och hur bibliotek kan arbeta tillsammans med andra professioner och organisationer. 

Genom ett samarbete mellan MUCF och Digiteket har en webbutbildning tagits fram för bibliotekarier som bygger på en webbutbildning om samverkan som ursprungligen tagits fram av MUCF.

Webbutbildningen Utveckla lustfylld samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle ska ge en förståelse för hur bibliotekarier kan skapa goda förutsättningar för framgångsrik samverkan. Syftet med utbildningen är att skapa nyfikenhet och lust, men också ge verktyg och strukturer för samverkan. Genom text och film får kursdeltagaren ta del av flera inspirerande verksamhetsexempel.

-  Många organisationer är till exempel bra på att nå grupper av unga eller andra grupper i samhället som kanske inte besöker folkbiblioteken så ofta idag. Genom att samverka med dem kanske man kan hitta vägar att nå nya målgrupper, säger Elisabet Johansson, uppdragsledare på MUCF.

Läs mer om MUCF:s uppdrag att främja samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället och om stödmaterialet Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället.

Vid Stora Utvecklingsdagen i Lund kommer MUCF att anordna en workshop om samverkansmodellen tillsammans med Digiteket där även webbutbildningen Lustfylld samverkan mellan bibliotek och civilsamhälle lanseras.