Hoppa till huvudinnehåll
 

Förstudie om ungas mobilitet

Nyhet -

I början av mars drog MUCF igång arbetet med en förstudie om ungas mobilitet och transnationellt samarbete. Förstudien ska ta reda på vilka förutsättningar och utmaningar som finns gällande mobilitet för unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden.

Vi vet till exempel att det idag finns brister i samordningen mellan statliga myndigheter och samarbetet mellan regionala och lokala aktörer. Vi vet också att målgruppen själv inte involveras tillräckligt och att deras erfarenheter och önskemål kan tas tillvara på ett bättre sätt.

Genom förstudien vill vi:

  • Analysera och ta fram förslag på hur ett framtida arbete med mobilitet på nationell nivå ska kunna bedrivas.
  • Se vilka förutsättningar som finns för samordning, samarbete och finansiering för ett kommande projekt i den nya programperioden för ESF+ och/eller det europeiska initiativet Alma.
  • Belysa hur ett nytt och långsiktigt mobilitetsprojekt skulle kunna läggas upp för hela programperioden. 

Förstudien pågår den 1 mars-30 september och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). MUCF genomför förstudien tillsammans med projektet Moves sex delprojekt och Sveriges Kommuner och Regioner.