Hoppa till huvudinnehåll
 
EU

En ny ungdomsdialog har startat

Från och med 2022 till och med våren 2023 pågår den nionde cykeln av EU:s ungdomsdialog som sträcker sig över Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges ordförandeskap i EU. Under denna period kommer tre olika ungdomskonferenser att hållas.

Sveriges två ungdomsrepresentanter deltar i alla ungdomskonferenser. Den 24-26 januari är Frankrike värd för den första konferensen i denna cykel. Den andra ungdomskonferensen kommer att äga rum i Tjeckien i höst och den tredje konferensen är planerad att äga rum i Sverige under våren 2023. 

Temat på den nionde ungdomsdialogen är kopplade till två av EU:s nio ungdomsmålMål 3 Inkluderande samhällen och mål 10 Ett hållbart och grönt Europa.

EU:s ungdomsdialog är en konsultationsprocess som samlar in synpunkter från unga i hela EU. I Sverige är det Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) som ansvarar för att samla in ungas åsikter i de frågor som diskuteras i dialogen och en av metoderna för att göra det är lokala demokrativerkstäder.

Hur kan man delta?

Det finns möjlighet för lokala organisationer att inkludera fler unga i dialogen och skapa ett brett mandat för Sveriges ungdomsrepresentanter i EU:s ungdomsdialog. MUCF och LSU arrangerar under våren 2022 två webbinarier för de som är intresserade av att veta mer om EU:s ungdomsdialog, hur man engagerar sig och får fler unga att delta.
  
Webbinarium: EU:s ungdomsdialog 9 
Det första tillfället är 17 mars, då vi bland annat ger en sammanfattning av resultatet från EU:s ungdomsdialog 2020/2021. Få mer information och anmäl dig via den här länken, senast 15 mars.

Webbinarium: Delta i EU:s ungdomsdialog: Arrangera lokal demokrativerkstad
Det andra tillfället är 24 mars, då vi förklarar hur organisationer och kommuner kan delta i EU:s ungdomsdialog genom att arrangera lokala demokrativerkstäder. Få mer information och anmäl dig via den här länken, senast 22 mars.

Läs gärna mer i Guiden: Att anordna en lokal demokrativerkstad